Manžel naší zesnulé maminky nám nechce vydat urnu a nedovoluje nám k ní ani chodit. Co máme dělat?

Odpověď na dotaz ze dne 30. května 2022 zobrazit původní dotaz
Dobrý den stala jse nám nepříjemná věc bohužel nám odešla maminka a a její manžel nám nechce dovolit chodit k urně má ji doma když jsme mu nabídli že místo a všechno ostatní zaplatíme nechtěl o tom ani slyšet. Že ji chce mít doma není to ani rok co maminka zemrela a jde jse znova ženit ale maminku nám stále nechce dát a nedovolí nám jít za ní co máme dělat? Když něco řekněme tak říká že on všechno platil atd ale přitom všechno co dal za náklady na pohřeb to jsme mu zaplatili+to šlo z bratrove výplaty ne z jeho on žádné peníze nepobíral,když jse ho ptali na obecním úřadě jak to teda vypada tak tam prohlásil že on není naše rodina a že jsi to mají řešit její děti aj by jsme to řešili ale nechce nám ji dát a nedovolí nám k ní jít prosím co máme dělat? Děkuji z pozdravem Vymlátilová
Kristýna
Ani ne před rokem Vám zemřela maminka a její manžel má urnu uloženou u sebe doma a nechce nikomu dalšímu z vaší rodiny dovolit k ní chodit. Zaplatili jste mu veškeré náklady na pohřeb. Na obecním úřadě jste nenašli pomoc. Ptáte se, co máte dělat.

Dobrý den,

mrzí mě, že v takto těžké situaci jste nuceni řešit Vámi popisovaný konflikt. Spory týkající se této problematiky bývají bohužel velmi komplikované a není jednoduchého řešení.

Urna není věcí v právním slova smyslu, není ji tedy možné ani vlastnit. Standardně bývá urna vydána vypraviteli pohřbu, nejedná se ale o závazný postup vylučující alternativní řešení. Zákon také nijak neupravuje další práva a povinnosti vyplývající ze vztahů mezi příbuznými zesnulé osoby. Pokud ale někdo brání pozůstalým v uctění památky zemřelé a přístupu k urně, aniž by k tomu měl vážný důvod, může jednat v rozporu s dobrými mravy a zasahovat do práv či oprávněných zájmů těchto osob. Teoreticky je v případě sporu možné požadovat, aby Vám nebyla činěna újma na osobnostních právech – uctít památku zesnulé.

Občanský zákoník také říká, že je to zesnulý, kdo má možnost rozhodnout o způsobu pohřbení, a že o tom může učinit prohlášení. Pokud maminka takové prohlášení učinila, ve vztahu k Vám, před svědky, nebo písemně, je možné po manželovi maminky požadovat, aby její představu o pohřbení respektoval.

Pokud nebude možné najít konsenzuální řešení, je v krajním případě možné řešit situaci žalobou na ochranu Vašich osobnostních práv. V takovém případě bych velmi doporučovala konzultovat další postup s advokátem, pomůže Vám naplánovat konkrétní právní kroky.

S pozdravem

Barbora Steinlauf