Manžel mi zemřel v listopadu 2012, já mohu do důchodu v červnu 2018. Prý už nemám nárok na obnovu vdovského důchodu. Můžete mi vysvětlit proč?

Odpověď na dotaz ze dne 12. července 2016 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, mám tento dotaz: manžel zemřel 14.11.2012 byl ročník 1931 můj důchodový věk 60 +8 vznikne v červnu 2018.Mám nárok na vdovský důchod?Ptám se protože výkladu na stránkách nerozumím a po úmrtí manžela mi bylo řečeno na důchodovém že nárok mít už nebudu.Prosím jestli je to možné o vysvětlení tak aby jsem tomu porozuměla.Děkuji
Maruše
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, jak je to s Vaším nárokem na vdovský důchod, když Váš manžel zemřel 14. 11. 2012 a Vy nárok na starobní důchod získáte v červnu 2018.

Dobrý den, paní Maruše,

chápu, že je vzhledem k měnícím se zákonům náročné se v právních předpisech v oblasti důchodů zorientovat. Pokusím se tedy o srozumitelné vyjádření k Vaší situaci.
S účinností od 1. 1. 2012 došlo k zásadním změnám v legislativě v oblasti pozůstalostních důchodů. Od té doby má pozůstalý manžel/manželka nárok na vdovecký/vdovský důchod obecně jeden rok po smrti manžela (pokud v této době nedojde k uzavření nového manželství). Po uplynutí jednoho roku pokračuje nárok na vdovský důchod jen při splnění některé ze zákonem vymezených podmínek.
Vdovský důchod dále pobíráte jen v případě, pokud

  1. pečujete o nezaopatřené dítě,
  2. pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby (tzn., že je mu přiznán příspěvek na péči ve II., III. nebo IV. stupni),
  3. pečujete o rodiče (své nebo zemřelého manžela), kteří žijí s Vámi v domácnosti a jsou závislí na péči jiné osoby (opět s přiznaným příspěvkem ve II., III. nebo IV. stupni),
  4. sama jste invalidní v určitém rozsahu (třetí stupeň invalidity),
  5. nebo jste dosáhla věku alespoň o 4 roky nižšího, než je důchodový věk u mužů narozených ve stejný den jako Vy (nebo jako byste měla bez uplatnění snížení kvůli výchově dětí).

Nárok na vdovský důchod se obnoví v případě, že bude některá z těchto podmínek splněna do dvou let po zániku původního nároku.

Ve Vaší situaci to tedy znamená, že vdovský důchod Vám byl pravděpodobně vyplácen po dobu jednoho roku od úmrtí manžela. Váš manžel zemřel 14. 11. 2012, vdovský důchod jste tedy pobírala do listopadu 2013. Od této doby běží dvouletá lhůta, ve které lze obnovit nárok na pobírání důchodu (tedy do listopadu 2015). Píšete, že Váš odchod do starobního důchodu je vypočítaný na červen 2018 a to ve věku 60 let a 8 měsíců. Toto je však věk snížený o roky za vychovávané děti.
Pro nárok na důchod je rozhodné datum odchodu do důchodu bez tohoto snížení, tedy jako by platilo pro muže. Kdyby se Vám neodečítaly roky za vychované děti, měla byste nárok na starobní důchod ve věku 63 let a 8 měsíců, tedy v roce 2021. Odečteme-li 4 roky dle výše zmíněné podmínky, pak by Vám do listopadu 2015 muselo být 59 let a 8 měsíců, abyste splňovala podmínku pro nárok na obnovu pozůstalostního důchodu, což Vám ještě tou dobou nebylo. Z toho tedy vyplývá, že nárok na obnovu důchodu skutečně nemáte.
Na infolince České správy sociálního zabezpečení Vám po uvedení rodného čísla sdělí přesně, na co a kdy máte v rámci výplaty důchodu nárok. Zároveň by Vám pracovník správy měl na požádání vysvětlit důvody.

S přáním všeho dobrého

Martina Tesařová