Manžel má rakovinu. Můžeme nějak předejít budoucímu složitému vypořádání pozůstalosti?

Odpověď na dotaz ze dne 20. 8. 2023 zobrazit původní dotaz

Manžel má bohužel rakovinu, chtěli bychom se připravit na situaci, že by zemřel. Jsme v režimu SJM, máme dvě nezletilé děti. Rodinný dům, ve kterém žijeme, je financovaný ze dvou úvěrů ze stav. spoření, v katastru jsme oba. Manžel je OSVČ (kvůli nemoci živnost přerušil a podnikání ukončil), oba naše osobní automobily cca 10 let staré jsou v TP na jeho IČO. Abychom se v případě jeho úmrtí nedostali do majetkových nebo finančních potíží kvůli dědickému řízení, můžeme ještě teď společně něco udělat? Má smysl nějaká závěť nebo darování? Co nás v případě dědického řízení kvůli SJM čeká?

Eva

Váš manžel, se kterým máte nezletilé děti, má rakovinu. Ve společném mění manželů (SJM) máte mimo jiné rodinný dům financovaný úvěry. Rádi byste předešli složitému dědickému řízení a případným souvisejícím finančním těžkostem. Ptáte se, zda máte možnost Vaše majetkové poměry nějak upravit a jak vypořádání SJM při dědickém řízení probíhá. 

Dobrý den,

vhodným řešením je upravit si vzájemné majetkové poměry, a to formou dědické smlouvy/závěti a smlouvy o zúžení SJM.

Smlouvou o zúžení SJM mohou manželé vyjmout určitý majetek ze SJM a určit, že vlastníkem určeného majetku bude výhradně jeden z manželů. Takto lze ze SJM vyjmout např. peníze na účtech, vozidla i nemovitost. Majetek, který již nebude součástí SJM, pak nebude potřeba po konci manželství vypořádávat.

Před samotným dědickým řízením je totiž potřeba SJM před soudem vypořádat. Polovina majetku ze SJM připadne přeživšímu manželovi a druhá polovina přiroste k dědictví zemřelého manžela, které pak nabývají jeho dědici.

Váš manžel rovněž může se svými dědici uzavřít dědickou smlouvu. Smlouvou si zůstavitel a jeho dědici upraví, který majetek připadne konkrétnímu dědici. Neuzavře-li Váš manžel smlouvu, může sepsat závěť, která se od smlouvy liší tím, že je jednostranná.

Abyste mohla v případě potřeby s majetkem v dědictví nakládat, může Vás manžel povolat za správkyni pozůstalosti. Jako správkyně pozůstalosti pak budete mít právo dědictví spravovat i před koncem dědického řízení.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz