Manžel má lymfom IV. stupně, na hematoonkologii nám doporučili Cestu domů. S čím nejlépe domácí hospic kontaktovat?

Odpověď na dotaz ze dne 1. 12. 2016 zobrazit původní dotaz

Dobrý den !
Manžel je onkologicky nemocný /*1958/.Na hematoonkologické ambulanci, kam dochází již jen na transfuze krve a kr.destiček (veškeré možnosti léčby nehodgkinských lymfomů ve stadiu IV.A již byly vyčerpány), mu bylo doporučeno, aby se zkontaktoval s domácím hospicem Cesty domů. Prosím tedy o radu, jak nejlépe bych to měla udělat , a co k tomu budu potřebovat /např.poslední lék.zprávu, nějaké doporučení..../.Děkuji a zůstávám s pozdravem ! A.Springerová, Praha 9, tel.724 595 595.

Alice Springerová

Píšete, že manželovi byl v ambulanci doporučen kontakt na náš domácí hospic. Ptáte se, co budete potřebovat ke kontaktu s domácím hospicem a jak to nejlépe provést.

Dobrý den, paní Springerová,

o přijetí klienta do péče Domácího hospice Cesta domů nebo i o radu a pomoc při rozhodování můžete požádat buď telefonicky na číslech 283 850 949 a 775 166 863 nebo osobně v poradně Domácího hospice v ulici Boleslavská 16 na Praze 3. Poradna má otevřeno od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin. Stačí, když v lékařské zprávě bude uvedeno doporučení pro hospicovou nebo paliativní péči. Musíte též splnit podmínky. Základní uvádím níže.
Momentálně je však naše kapacita naplněna až do konce roku. Přesto Vám doporučuji spojit se s naší poradnou a probrat jiné možnosti péče nebo zde můžete zanechat kontakt na Vás, abychom Vás v případě uvolnění kapacity mohli kontaktovat.

Tým Domácího hospice Cesta domů působí na území hl. města Prahy a snaží se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl umírat v důvěrně známém prostředí domova, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít uprostřed svých blízkých. Nabízí služby lékaře, zdravotních sester, sociálních pracovnic a psychoterapeutů. Jednou z podmínek přijetí do péče tohoto domácího hospice ale je, aby rodina zajistila 24 hodinovou přítomnost u pacienta – tzn., že nemocný nebude nikdy doma sám. Pracovníci hospice docházejí za pacientem dle jeho zdravotního stavu a potřeb, nemohou ale rodinu a přítomnost blízkých nahrazovat. Samozřejmě je možné, aby se rodinní příslušníci nebo přátelé nemocného při péči vzájemně střídali. Pro překlenutí nepokrytých časových úseků je možné využít také např. služeb některé agentury domácí péče, případně pečovatelských nebo asistenčních služeb. S naší službou musí nemocný souhlasit.

Zdravím Vás

Oldřich Hanibal

Dotaz zodpovídá

Oldřich Hanibal, DiS.

Oldřich Hanibal, DiS.

sociální pracovník, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz