Manžel je po CMP, rád by šel domů. Co existuje za služby, které lze využít a je možné domácí péči zvládnout?

Odpověď na dotaz ze dne 2. listopadu 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, můj manžel začátkem ledna 2015 prodělal CMP, po které zůstal trvale ležícím pacientem, nemluvícím, ochrnutým na pravou stranu a nevidomým na levé oko. Ovšem myšlení má v pořádku, pouze nefunguje krátkodobá paměť. A také neovládá naučené aktivity, t.j. psaní, čtení a počítání. Komunikujeme posunky a domluvíme se o všem. Snažím se za ním dojíždět každý den. Momentálně je 4. měsíc umístěn na rehabilitačním pobytu v Masarykově sanatoriu na Dobříši, kde se úžasné pí. rehabilitační podařilo ho naučit posazovat na inv. vozík, takže s asistencí ho dovedu obléknout, přenést na vozík a vzít ven. Byl mu přidělen příspěvek na péči 12000 kč. Jeho jediné přání je vrátit se domů. Má zažádáno i do DS, ale to je otázka i několika let. Manželovi je 75 let. Na péči o něj jsem sama, jsem o něco mladší, 2x týdně ještě pracuji. Děti žijí zvlášť s vlastní rodinou, mají malinké děti snacha i dcera jsou na mateřské. Můj dotaz je, zda je můj manžel klient i pro vaše zařízení nebo se mám obrátit někam jinam, protože umírající není. Myslíte, že je to možné zvládnout v domácím prostředí, za stávajících podmínek, s asistenční pomocí a při vypůjčení adekvátních pomůcek? Děkuji za váš čas a případnou radu. Eva Šafaříková
Eva Šafaříková
Píšete, že Váš manžel prodělal na začátku roku 2015 cévní mozkovou příhodu, po které zůstal trvale ležící, nemluví, je ochrnutý na pravou stranu a nevidí na jedno oko. Nyní je umístěn na rehabilitačním pobytu. Příspěvek na péči mu byl přidělen ve výši 12 000 Kč. Jeho přání je zůstat doma, Vy však jste na péči o něj sama a nevíte, zda se dá domácí péče o takového pacienta zvládnout. Dále se ptáte, zda je Váš manžel vhodným pacientem pro služby domácí hospicové péče.

Dobrý den, paní Šafaříková,

podle toho co píšete, mám dojem, že pokud se rozhodnete péči o manžela doma zvládnout, tak se to podaří. Odhodlání je, dle mých zkušeností, v těchto životních situacích jednou z rozhodujících okolností. Důležité je také sehnat si dostatek informací o nabídce služeb ve Vašem okolí. Pokud jste z Prahy, můžete se obrátit na některou z těchto organizací:
Diakonie, Život 90, Cesta domů.

Hlavní služby, které můžete využívat v domácí péči, jsou jednak agentury domácí péče (tzv. Home care) a dále pečovatelské služby. Agentury domácí péče poskytují doma zdravotnické úkony, předepisuje je praktický lékař a jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. S úkony, které nejsou zdravotnické (pomoc při hygieně, zajištění stravy, doprovod k lékaři, drobný úklid), Vám pomohou pečovatelské či odlehčovací služby. Tyto služby se poskytují v předem dohodnutém a pravidelném čase a jejich cena se obvykle pohybuje okolo 100 Kč za hodinu.
V adresáři najdete seznam půjčoven pomůcek po Praze, kde si můžete zapůjčit vhodné zdravotní pomůcky, včetně elektrické polohovací postele.

Pro snadnější rozhodování a orientaci v nabídce služeb si také můžete pořídit Průvodce domácí péčí.
Pro domácí hospic Váš manžel vhodným pacientem nejspíš není. Pacienti domácí paliativní péče jsou lidé, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení, byla doporučena léčba paliativní a u nichž lze při obvyklém průběhu nemoci očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců.

Přeji Vám nalezení vhodné péče a hodně sil do dalších dní.

S úctou
Anežka Moravcová