Manžel je hospitalizován pro zhoršení dlouhodobého onemocnění. Žije s jinou paní, ale nejsme rozvedení. Na co mám jako manželka právo?

Odpověď na dotaz ze dne 3. 6. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, žiji z manželem 3/4 roku odděleně, on bydlí u jiné paní já sama. Manžel je dlouho době nemocný(5 let) a nyní v nemocnici(stav se zhoršil). Jak mám postupovat a na co mám stále jako manželka právo. Děkuji za odpověď Jelínková

Olga
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Žijete s manželem téměř rok odděleně. On žije s jinou paní, ale nejste rozvedeni. Nyní je v nemocnici pro zhoršení jeho dlouhodobého onemocnění. Ptáte se, jak máte postupovat a na co máte jako manželka právo.

Dobrý den,

manželka hospitalizovaného je dle zákona považována za osobu blízkou. Osoby blízké mají při hospitalizaci osoby zvláštní postavení, především ve vztahu k poskytování informací o zdravotním stavu pacienta, udělování souhlasu s léčbou či k právu být přítomen v nemocnici.

Je třeba říci, že při přijetí k hospitalizaci si pacient obvykle zvolí osoby, které mají být informovány o jeho zdravotním stavu, které mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace a které mohou za pacienta udělovat souhlas s poskytováním zdravotních služeb v případě, kdy pacient nebude ve stavu, aby o poskytované péči rozhodoval sám. Až v případě, že si pacient takové osoby sám nezvolí, náleží výše uvedená práva manželce jako osobě blízké. Pokud si tedy Váš manžel sám zvolil osoby, kterým mají být sdělovány informace o jeho zdravotním stavu, a které za něj mohou rozhodovat o léčbě, pak tato práva mají osoby pacientem určené. V případě, že si Váš manžel tyto osoby sám nezvolil, máte jako manželka právo na informace o jeho zdravotním stavu, popř. právo udělovat souhlas s léčbou.

Manželka jako osoba blízká má pak vždy právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a na informace o výsledcích pitvy, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace, pokud zemřelý pacient za života nevyjádřil výslovný zákaz. Pacient má pak právo na přítomnost osoby blízké v nemocnici, a to i mimo návštěvní hodiny.

Jestliže za sebe pacient dlouhodobě nemůže sám rozhodovat nebo taková situace hrozí, pak může osoba blízká podat návrh k soudu, aby byl hospitalizovanému ustanoven opatrovník, či aby byl zastupován členem domácnosti.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz