Manžel během hospitalizace dostával morfin, ale bolesti neměl, v dokumentaci bylo DNR, zemřel. Co se stalo?

Odpověď na dotaz ze dne 25. června 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, manžel byl 14 dní v nemocnici s neznámým origem (měl vysoké CRP, ale jinak nic ani otoky, ani krev vše i srdce a plíce v pořádku) a po 3 dnech doma byl převezen RZS zpět do nemocnice a v dokumentaci jsme našli DNR a tak se stalo, dali ho jen tak na pokoj a ne na JIP a 2 morphinové injekce(bolest NIKDY neměl) a po 8 hodinách v nemocnici zemřel. Upozorňuji, že před nástupem do nemocnice nebyl nikdy nemocný, máme doklad, aby se tomu věřilo. Podle nás je to vražda. Mohla bych se rozepsat na román. A také nedostával tekutou stravu, jak ji měl předepsanou. Problém byl, že málo jedl, ale to i tak. Celý život měl kol 65 kg, zemřel s váhou 53 kg. A taky byl 3 dny přivazován neb chtěl pryč, nic mu nebylo............ Jaký máte názor ? Děkuji předem Alena
Alena

Dobrý den, Aleno,

ztráta blízkého člověka je vždy bolestivá a přiznám se, že si nedovedu představit, jak těžké musí být navíc žít v pochybnosti, zda smrt nenastala zanedbáním nebo dokonce cizím zaviněním. K posouzení, zda k tomu došlo u vašeho manžela, bych potřeboval vidět zdravotnickou dokumentaci. Bez dostatku informací se mohu jen domnívat, k čemu mohlo dojít. Aniž bych chtěl hájit zdravotníky, kteří o vaše manžela pečovali, je třeba říci, že se s podobnými případy občas setkáváme. Dosud zcela zdravý člověk přijde do nemocnice se zdánlivě banálním problémem a podrobné vyšetření ukáže pokročilé nádorové onemocnění ve stádiu, kdy už nejen že není možná onkologická léčba, ale dokonce je již v tak pokročilém stádiu, že nemocnému bez ohledu na medicínské intervence zbývá jen několik týdnů života. Pro nemocného a jeho blízké je to často velmi obtížně pochopitelná situace a je velmi náročné se vyrovnat nejen s tím, že nemocný je na konci života, ale také s tím, že naše vyspělá a technicky vybavená medicína je tváří v tvář takto pokročilé nemoci téměř bezmocná. Navíc některé medicínské intervence mohou u takto křehkého nemocného i život zkrátit a někdy je pro zdravotníky obtížné i nemožné správnou míru intervencí rozpoznat.

Nemocný rychle ztrácí síly, a to bez ohledu na to, zda jí či dostává umělou výživu. U velmi pokročilého nádorového onemocnění už ani umělá výživa síly nedodá. K tomu se objevují různé další obtíže, jako je bolest, dušnost, nevolnosti či stavy neklidu. Opioidní analgetika jako je například Morfin, jsou dobrým a při správném použití bezpečným lékem nejen na bolest, ale i na dušnost. V úplném závěru života se občas objevují stavy silného neklidu, kdy nemocný může být nebezpečný sobě i okolí, ve výjimečných případech je nezbytné fyzické omezení nemocného, většinou je však dostatečné podání zklidňujících léků.
Mým cílem zde není vymluvit vám, že se v případě vašeho manžela stalo něco nezákonného. Spíše se snažím ukázat, že si dovedu představit, že se celý příběh mohl odehrát bez zásadního lékařského pochybení. Pokud tomu tak bylo, pak je ale jistě neomluvitelné, že s vaším mužem a s vámi zdravotníci nastalou situaci podrobně neprobrali, neumožnili vám se zorientovat v tom, co se právě děje a neumožnili vám se zapojit do rozhodování o další péči.

Proto bych vám doporučil nejprve si od zdravotnického zařízení vyžádat kopii zdravotnické dokumentace a ukázat ji například praktickému lékaři či jinému lékaři, ke kterému máte důvěru. Až poté, co by on shledal podezření na pochybení či nedbalost, se obrátit na orgány činné v trestním řízení a věc řešit právní cestou.

Je mi velmi líto, že kromě velké ztráty prožíváte i takovouto nejistotu a přeji vám, aby se situace brzy vyjasnila.

S pozdravem

Adam Houska