Maminku odvezla RZ, byla na interně, pak na LDN. Jak je to s příspěvkem na péči a umístěním, až pobyt v LDN skončí?

Odpověď na dotaz ze dne 16. 11. 2019 zobrazit původní dotaz

Chtěla bych se zeptat jaký je nárok na příspěvek na péči ve III.st. v případě, že: maminku odvezla rychlá 30.10.2019 na inter.odd.v nemocnici a poté (její zdrav.stav neumožňuje domácí péči) 6.11.2019 převezena na LDN, vypadá to na dlouhodobý pobyt.
A co dělat v případě až nebude moci být ze zákona již na LDN a není možnost ji umístit
do Seniorcentra, protože není v místě bydliště a okolí místo v takovém zařízení dlouhodobě místo.
Proč v těchto zařízeních, které je především určené pro lidi trvale ležící a potřebující péči 24 hodin denně se stále nachází vysoké procento lidí plně soběstačných, kteří ho využívají jako hotel s veškerým servisem. Děkuji za odpovědi.

Alena

Ptáte se, jaký je nárok na příspěvek na péči ve 3. stupni, když byla od 30.10. hospitalizovaná v nemocnici a poté byla dne 6.11. převezena následně do LDN. Dále byste chtěla vědět, kam s maminkou, pokud nebude ze zákona možná hospitalizace v LDN a nebude v okolí bydliště místo pro její umístění v dalším zařízení. Třetí otázkou se ptáte na to, proč je v dlouhodobých léčebnách vysoké procento soběstačných pacientů.

Dobrý den, paní Aleno,

k první otázce. Protože v LDN se neplatí sociální služby, bude mamince pravděpodobně příspěvek na péči pozastaven. Příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. Hospitalizaci máte povinnost oznámit do 8 dnů příslušnému úřadu práce. Příspěvek za měsíc říjen tedy mamince zůstane v plné výši.

LDN se řadí do tzv. „odborných léčebných ústavů – OLÚ“, mezi něž dále patří rehabilitační, plicní, ošetřovatelská a psychiatrická lůžková zařízení. Slouží zejména k doléčení pacientů. Najdete v nich celodenní lékařskou a ošetřovatelskou péči nebo i rehabilitaci (tato informace je i odpovědí na Váš třetí dotaz). Pacienti jsou následně překládáni do nejrůznějších dalších zařízení, včetně akutní péče, nebo do zařízení sociální péče, domovů pro seniory nebo do hospiců, nebo do jiných LDN. Zařízení sociální péče najdete například na stránkách Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Co se týká zákonného limitu, který by měl omezovat pobyt v zařízení LDN, o žádném nevím. Péče a doba hospitalizace je na indikaci kompetentního lékaře, který se řídí zdravotním stavem pacienta.

Zdravím Vás

Oldřich Hanibal

Dotaz zodpovídá

Oldřich Hanibal, DiS.

Oldřich Hanibal, DiS.

sociální pracovník, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz