Maminka zemřela v nemocnici. Mám nárok na List o prohlídce zemřelého jako opatrovnice a vypravitelka pohřbu?

Odpověď na dotaz ze dne 26. února 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, mám jako přímá pozůstalá (dcera zemřelé), opatrovnice maminky a vypravitelka pohřbu maminky, nárok na to, aby mi byl vydán List o ohledání zemřelé? Tento je mi nemocnicí, kde maminka zemřela, odpírán. Děkuji.
Jarmila

Dobrý den,

list o prohlídce zemřelého je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. Ze zákona má každá osoba blízká zemřelému pacientovi právo na informace o jeho zdravotním stavu, včetně práva nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace a pořizovat si z ní výpisy nebo kopie. Toto právo osoba blízká nemá v případě, že zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu této osobě.

Z uvedeného ustanovení zákona vyplývá, že jako dcera máte právo nahlížet do zdravotnické dokumentace Vaší maminky, případně si pořídit kopie částí zdravotnické dokumentace, včetně listu o prohlídce zemřelého. Každý poskytovatel (nemocnice) je povinen nahlížení do zdravotnické dokumentace osobě blízké umožnit a pokud si kopie nepořídí vlastními prostředky (např. si je sama nevyfotí na mobil), kopie jí pořídit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy o to požádá.

Důvodem, proč nemocnice odmítá list o prohlídce zemřelého vydat, může být buď ten, že žádáte o vydání jeho originálu. Na to ze zákona právo nemáte. Jak bylo ale uvedeno, máte právo na vydání jeho kopie. Druhý důvod může být ten, že Vás Vaše maminka z práva na informace o jejím zdravotním stavu za svého života vyloučila. Pokud nemocnice odmítá Vaší žádosti vyhovět z jiného důvodu, nemá podle mého názoru oporu v zákoně.

S pozdravem

Barbora Vráblová