Maminka zemřela, nenechala závěť, tatínek nemá na vyplacení podílu vnučky. Lze nějak zpochybnit její nárok?

Odpověď na dotaz ze dne 20. 7. 2022 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu. Zemřela mi maminka, nezanechala po sobě žádnou závěť. Jako dědicové jsme ustanoveni já, můj otec, její manžel a jelikož bratr zemřel, tak jeho dcera, vnučka. Já jsem se rozhodla, že po otci nebudu chtít žádné vyrovnání. Velkým problémem je vnučka, která bude požadovat svůj podíl. Dá se toto nějak zpochybnit? Maminka by si nepřála, aby jí náležel jakýkoliv majetek, jelikož nevede spořádaný život a hlavně její matka je samá dluhy a exekuce. Ještě za života maminky s tatínkem na ně neustále dopláceli, snažili se pomoci synovi a tak stále něco za ně platili. Hlavně tatínek nemá hotovost, aby jí vyplatil a nepřichází v úvahu, aby si kvůli ní prodal střechu nad hlavou. Dá se tato situace nějak řešit. Děkuji předem.

Vaše maminka zemřela. Dědicové jste Vy, Váš otec a Vaše neteř, tj. maminky vnučka. Tatínek nemá prostředky na to, aby ostatní dědice vyplatil. Vy po otci žádné vyrovnání nechcete. Ptáte se, jestli je možné zpochybnit podíl neteře. Maminka nenechala závěť, ale píšete, že by si to tak přála.

Dobrý den,

bohužel podle mého názoru nebude možné nárok vnučky zpochybnit. Ze zákona jí skutečně náleží právo dědit v první dědické třídě namísto Vašeho bratra. Pokud si maminka nepřála, aby vnučka dědila, resp. aby nedědila celý dědický podíl, mohla sepsat závěť, případně vyřešit majetkové věci za svého života. Pokud tak neučinila, můžete nyní jen velmi obtížně zpochybňovat nárok vnučky na dědický podíl.

Doporučovala bych Vám nicméně dobře zvážit, zda chcete svůj dědický podíl odmítnout. Pak bude dědit pouze Váš tatínek a vnučka. Nebo zda by nebylo vhodnější vzdát se svého dědického podílu ve prospěch tatínka. Pak by Váš dědický podíl připadl tatínkovi a z pozůstalosti by získal více než vnučka.

Pro vysvětlení, v rámci dědického řízení musí dojít nejprve k vypořádání společného jmění manželů. Tatínkovi ze společného jmění, včetně nemovitosti, náleží jedna polovina. Druhá polovina, která náležela mamince se bude dělit mezi dědice. Těmi budete Vy, tatínek a vnučka. Každý z Vás by měl dědit jednu třetinu z maminčiny poloviny, tedy jednu šestinu. Pokud se Vašeho dědického podílu vzdáte ve prospěch tatínka, bude mít tatínek podíl na majetku celkem pět šestin a vnučka pouze jednu šestinu. Je pak otázkou, zda ani tuto jednu šestinu nebude tatínek schopen vnučce vyplatit, aby se stal jediným vlastníkem nemovitosti, případně zda v pozůstalosti není jiný majetek, který by odpovídal jedné šestině a mohl by připadnout vnučce namísto podílu na nemovitosti. Nikde totiž není psáno, že by vnučce musel připadnout právě podíl na nemovitosti. Může se s tatínkem domluvit, že bude dědit například peníze uložené na účtu a tatínek bude dědit nemovitost. Rozdělení pozůstalosti je vždy na dohodě dědiců.

Pokud by dohoda nebyla možná a pokud by kvůli rozdělení dědictví vznikly jakékoliv konflikty, doporučovala bych konzultovat situaci s advokátem a případně se v dědickém řízení nechat advokátem zastoupit. Při lepší znalosti Vaší situace bude lépe schopen poradit, jaké jsou možnosti.

S pozdravem

Barbora Vráblová

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz