Maminka sepsala závěť, podle níž by bratr neměl nic zdědit. Lze bratra bezdůvodně vydědit?

Odpověď na dotaz ze dne 24. února 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně dědictví. Jsme tři sourozenci. Maminka zemřela a nechala po sobě závěť sepsanou u notáře. Měl by se dědit dům a pole. V závěti je psáno, že dům se zahradou a 1/3 pole zdědí má sestra, jelikož se o maminku do její smrti starala. 2/3 pole bych měla zdědit já. A v posledním odstavci je psáno, že bratr nebude dědit nic a kdyby si chtěl na něco dělat nárok, tak by musel přiznat vše co dostal od maminky darem v minulosti, -------- Chtěla jsem se zeptat, jestli můžeme tuto závěť zpochybnit? Nevidím důvod proč by bratr neměl nic dědit? Za maminky života jsme dostali všichni něco darem. A myslím si, že spravedlivě... Tak proč bychom neměli také spravedlivě dědit všichni tři? Problém je v tom, že bratr je ředitelem společnosti a měl vždy peněz dost. Moje sestra, která se starala o maminku mu ty peníze závidí a závěť byla s maminkou sepsat ona. Maminka tam nechala napsat vše co chtěla sestra, jen aby se o ní postarala. Nevím, jestli jsem to napsala dost srozumitelně, ale jde mi o to, jestli je tato závěť platná? Přece nemůže jen tak vydědit syna, když nemá vážný důvod?! Děkuji Vám za odpověď Andy
Andy

Dobrý den,

z toho, co uvádíte, by se ve vztahu k synovi (bratrovi) mohlo jednat o příkaz k započtení na dědický, resp. povinný díl. To znamená, že zůstavitel přikáže, aby se na podíl, který by měl dědic nabýt, započetl majetek, který od zůstavitele dědic nabyl za jeho života. V důsledku, pokud zůstavitel daroval dědici za života veliký majetek, nemusí následně dědic dědit. A takto to zůstavitel považuje za spravedlivé rozdělení svého majetku.

Pokud by se jednalo o něco jiného, zejména pokud by syn měl být závětí vyděděn, bude třeba, aby se sám bránil a uplatnil svůj nárok na povinný díl. Máte pravdu, že vydědit nepominutelného dědice je možné pouze ve stanovených případech, např. když dědic zůstaviteli neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, o zůstavitele neprojevoval opravdový zájem apod. V řízení u soudu pak nebude sporovat platnost závěti, ale pouze platnost vydědění. Pokud by se svým nárokem uspěl, budou mít zbývající dědici, tedy Vy a sestra, povinnost vyplatit bratrovi částku odpovídající povinnému dílu, který mu jako nepominutelnému dědici náleží.

Pokud byste chtěla sporovat platnost závěti jako takové, bude třeba to rovněž udělat soudní cestou. Skutečnost, že maminka sepsala závěť za přítomnosti sestry, v rozporu s Vaší představou o tom, jak by měl být majetek spravedlivě rozdělen, však závěť zřejmě nečiní neplatnou. V řízení u soudu byste musela prokázat, že maminka neprojevila vlastní vůli, protože byla pod takovým tlakem ze strany sestry, že nebyla způsobilá závěť sepsat. Obecně je však vždy třeba vycházet z předpokladu, že závěť vyjadřuje skutečnou vůli maminky a její přání, jak má po její smrti být naloženo s jejím majetkem.

Nakonec by v úvahu mohla připadat varianta, že byste si se sourozenci majetek rozdělili jinak, dle vaší dohody. Tato varianta by nicméně byla možná pouze v případě, že maminka v závěti výslovně připustila možnost jiného rozdělení majetku než to, který je stanoveno v závěti.

Velmi bych doporučovala situaci konzultovat s advokátem. Při znalosti přesného znění závěti bude schopen lépe poradit, jaké máte možnosti.

S pozdravem

Barbora Vráblová