Maminka ovdověla v lednu, pečuje o nevlastní sestru v invalidním důchodu. Má nárok na vdovský důchod déle než rok?

Odpověď na dotaz ze dne 13. 2. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, maminka v lednu ovdověla, pečuje o nevlastní sestru, která je ZTP/P a pobírá invalidní důchod. Bude mít nárok na vdovský důchod, který se bude vyplácet déle než rok? Co potřebujeme k vyřízení? Děkuji

Romana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že Vaše maminka v lednu ovdověla a pečuje o nevlastní sestru, která je držitelem ZTP/P a pobírá invalidní důchod. Ptáte se, zda má Vaše maminka nárok na vdovský důchod, který se bude vyplácet déle než rok a co potřebuje k jeho vyřízení.

Dobrý den,

vdova (vdovec) má nárok na vdovský (vdovecký) důchod po manželovi (manželce), který byl poživatelem důchodu nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní nebo starobní důchod (i předčasný starobní důchod) a nebo zemřel následkem pracovního úrazu (dle zákona č.306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s účinností od 1.1. 2012). Vdovský (vdovecký) důchod náleží po dobu 1 roku od smrti manžela (manželky).

Aby byl důchod vyplácen i po uplynutí jednoho roku, musí vdova splnit tyto podmínky:

  • pečuje o nezaopatřené dítě (mladší 26 let),
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
  • je invalidní ve třetím stupni
  • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk, (stanovený podle § 32 výše uvedeného zákona), pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

To znamená, že Vaše maminka má nárok na vdovský důchod, pokud její zemřelý manžel ke dni úmrtí požíval starobní důchod nebo splnil podmínky nároku na starobní (i předčasný) nebo invalidní důchod nebo pokud zemřel následkem pracovního úrazu.
Vaše maminka by splnila podmínky pro vyplácení vdovského důchodu po uplynutí 1 roku, pokud by do dvou let od zániku nároku na tento důchod splnila některou z podmínek výše. Péčí o sestru tento nárok nevzniká (tuto situaci řeší jiné dávky, např. příspěvek na péči).

Žádost o důchod po zemřelém je třeba podat u okresní správy sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště žadatele, a to na předepsaných tiskopisech. Doklady, které musíte mít s sebou: váš občanský průkaz, úmrtní list zemřelého manžela, oddací list a důchodový výměr zemřelého (případně i pozůstalého, je-li důchodce).

S přáním hezkého dne

Mgr. Ester Miffková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Ester Miffková

Mgr. Ester Miffková

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz