Maminka má rakovinu střev a velké bolesti, chce umělý spánek. Může se z něj probudit?

Odpověď na dotaz ze dne 23. 8. 2018 zobrazit původní dotaz

Moje maminka má rakovinu střev má vývod a už to nezvládá má velke neukrutne bolesti a chce do umělého spánku.. My jako rodina máme strach může se probudit??

Iveta

Vaše maminka má pokročilé nádorové onemocnění, které jí způsobuje silné bolesti, dožaduje se uvedení do “umělého spánku” a vy se ptáte, co tato léčba obnáší a zda se maminka může z “umělého spánku” probudit.

Dobrý den, Iveto,

silná nádorová bolest je jistě závažná situace, která vyžaduje rychlé řešení. Otázkou nyní je, jestli “umělý spánek”, tedy odborně řečeno paliativní sedace, je v tuto chvíli ta nejlepší metoda v léčbě bolesti. Paliativní sedace je krajní řešení, ke kterému přistupujeme ve chvíli, kdy jsou ostatní možnosti tišení bolesti či jiných závažných obtíží vyčerpány, a ani kombinace léků a jejich nepřetržité podávání formou infúze, nevede k úlevě. Z mé zkušenosti i z odborné literatury vyplývá, že i v pokročilém stádiu onkologického onemocnění má takto obtížně řešitelné bolesti jen malé procento nemocných. V takových případech přistupujeme po dohodě s nemocným a jeho blízkými k paliativní sedaci, při které podáním sedativních léků v infúzi uvedeme nemocného do “umělého spánku”, ve kterém bolest nepociťuje. Nastavení vhodné dávky obvykle trvá několik hodin a poté již nemocný klidně spí.

Délka “umělého spánku” záleží na dohodě s nemocným. Většinou se tato metoda užívá ve chvíli, kdy je odhadovaná délka života nemocného v řádu dnů. V takovém případě nemocní většinou žádají, aby byly ve spánku drženi do konce života. To neznamená, že by podání léku vedlo ke smrti. Vede k útlumu vědomí a nemocný poté umírá během následujících hodin či dnů v důsledku svého pokročilého onemocnění.

V některých případech je možné po dohodě s nemocným sedaci po nějaké době (většinou po 24-48 hodinách) přerušit, nemocného probudit a zjistit, zda je hloubka “umělého spánku” optimální a zda si přeje v léčbě pokračovat. Určitý typ bolestí přichází v atakách s různě dlouhými intervaly a palitivní sedace v takovém případě může být použita na překlenutí této ataky.
Pokud vaše otázka směřuje k tomu, zda se může nemocný z “umělého spánku” probudit neplánovaně, tak to je také možné, ale úpravou dávky či kombinací léků je spánek rychle znovu navozen, pokud je to nemocného přání.

Důležitá otázka ve vašem případě tedy je, zda-li byly vyzkoušeny opravdu všechny možnosti léčby bolesti. Nádorová bolest nereagující na běžné postupy jistě vyžaduje péči specialisty, v tomto případě nejlépe specialisty v paliativní péči. Z vašeho dotazu není jasné, zda-li je maminka v nemocnici či jiném zařízení nebo o ní pečujete v domácím prostředí. V nemocnici je léčba takto komplikované bolesti úkolem pro paliatra či algeziologa, v domácím prostředí pro lékaře mobilního hospice. Pokud takový specialista není v dosahu, má lékař, který o vaší maminku pečuje možnost léčbu telefonicky konzultovat s lékaři-palitry z nemocničních paliativních týmů nebo z hospiců ve vašem okolí, případně s těmito odborníky v nemocnicích a hospicech ve velkých městech.

Pokud jsou ostatní možnosti léčby bolesti již opravdu vyčerpány, je paliativní sedace většinou dobrým řešením, jak tišit velké utrpení v závěru života.
Přeju vám hodně síly v této těžké situaci.

S pozdravem

Adam Houska

Dotaz zodpovídá

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

lékař

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz