Maminka má metastázy na mozku. Trpí řadou komplikací. Je možné projevy utlumit, aby mohla dožít doma?

Odpověď na dotaz ze dne 17. 3. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, maminka (ročník 1960) má nález četných metastází na mozku. Někteří lékaři se domnívají, že může jít o lymfom. Odmítla jít na biopsii z důvodu, že nechce podstoupit léčbu chemoterapií. Rakovina nebyla v těle nalezena. Po posledním vyšetření prokázány markery v krvi. Po dvou měsících od zjištění nemoci, se její stav natolik zhoršil, že byla převezena do nemocnice na oddělení LDN. Otok v hlavě se zvětšuje i po podání léků na snížení otoku. Lékaři nám sdělili, že má pár týdnů života. Otok v hlavě způsobuje změny v chování. Maminka trpí nespavostí ( před převozem do nemocnice 3 týdny nespala), je agresivní, ztrácí paměť , orientaci, není schopná chůze, přeje si aby už byla mrtvá. V utlumení je schopná komunikace , přestává být agresivní , ale ztráta paměti a orientace přetrvává. Levá ruka i noha začíná být nepohyblivá. Je tlumena především lékem Tisercin , který ale přestává zabírat. Přes den je schopná po Tisercinu usnout, ale v noci, ani při injekčním podání žádné utlumující léky nezabírají. Některé léky ji naopak ještě více nabuzují. Její stav je těžko zvladatelný i pro lékaře. Maminka nás prosí o převezení z nemocnice domů (nebo odvezení někam ven, kde by mohla klidně umřít) ale po zkušenosti, kdy stejnou agresí, nespokojeností a tendencí si ubližovat trpěla i doma , se převozu obáváme. Je nějaká možnost, jak tyto projevy utlumit, tak aby zvládla dožít doma ? Děkuji

Eva

Dobrý den, paní Evo,

Vaše maminka trpí delirantními stavy v důsledku mnohočetného nádorového postižení mozku. Má stavy výrazné agrese, které se nedaří dostat zcela pod kontrolou. Nyní je na oddělení LDN, ale moc by si přála jet domů. Máte z toho obavu, protože v delíriu je její stav nezvladatelný. Potřebujete poradit, zda existuje nějaká možnost, jak by šlo péči o ni zvládnout v domácím prostředí.

Vaše maminka se nachází opravdu ve velmi těžké situaci a vy společně s ní. Je pravdou, že delirantní stavy vyvolané postižením mozku, které není možné léčebně ovlivnit, se řeší velmi špatně. Ne vždy je možné je zcela potlačit. Velmi často pacienti reagují na psychiatrické léky nestandardně nebo paradoxně. Není na místě rozepisovat zde možnou medikaci, to musíte nechat na ošetřujících lékařích, ale je dost možné, že jedinou možností, jak dopřát mamince klidný čas a odpočinek, bude přidání sedativně působících léků, minimálně na noc. Tuto léčbu by bylo možné poskytnout i v domácím prostředí, ale museli byste mít k dispozici domácí hospicový tým. Někdy může trvat i několik dní, než se povede namíchat správná kombinace léků ve správných dávkách.

Pro Vás je tedy důležité zvážit, zda máte k dispozici dostatek pomoci a zda by pro Vás bylo únosné ustát i stavy neklidu, se kterými je nutno v této situaci počítat. Ne vždy se podaří léky správně nakombinovat hned napoprvé. Poškozený mozek reaguje často nevyzpytatelně. Je zapotřebí si také rozmyslet, zda by pro Vás bylo únosná i situace, kdyby maminka jen spala a nebyla by schopna žádné komunikace. Bez možnosti zajištění 24 hodinové dostupnosti lékaře by mohla být péče velmi náročná až nezvladatelná.

Pro maminku by byla péče doma přínosem jen ve chvíli, kdyby se netrápila. Tedy, kdyby měla zajištěnou rychlou dostupnost tišících léků, i kdyby bylo zapotřebí ji sedovat. To by měla doma jistě nejpohodlnější, ale bez dostupnosti domácího hospice taková léčba není reálná. Další variantou by mohla být péče v lůžkovém hospici, kde by se zdravotníci postarali o utišení maminky a vy byste mohli být s ní, jak byste potřebovali. Musíte si zvážit všechny možnosti a rozhodnout se, co je ve vašich silách a kde by byla pro maminku dostupnější co největší úleva a co největší pohodlí.

Přeji Vám i Vaší mamince co nejklidnější čas.

S úctou,

MUDr. Katarína Vlčková.

Dotaz zodpovídá

prim. MUDr. Katarína Vlčková

lékařka

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz