Maminka má četné zdravotní komplikace, žijeme spolu. Na co budu mít nárok, když o ni budu pečovat doma?

Odpověď na dotaz ze dne 21. října 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,mám nemocnou mámu ve věku 81 let,má nemocné srdce,nohy, žaludeční vředy a další zdravotní komplikace, žijeme ve společné domácnosti a jelikož má zdravotní komplikace uvažuji o její péči.Do domova s nepřetržitým zdravotním dozorem nechce,chce být doma.Ja jsem zaměstnaný a smlouva mi končí 31.10.2019 a už ji neprodloužím.Mu dotaz zní na co budu mít nárok a v jaké výši pokud bych s ní zůstal doma a staral se o ní Děkuji.
Edmond
Píšete, že zvažujete péči o Vaši nemocnou maminku v domácím prostředí a ptáte se, na jaké dávky budete mít nárok, pokud ukončíte pracovní poměr a zůstanete s maminkou doma, abyste se o ni staral.

Dobrý den, pane Edmonde,

Vaše maminka (potažmo Vy po udělení její plné moci) si může na úřadu práce požádat o příspěvek na péči, který náleží osobám, jež z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti. Podrobnější informace o tom, jak o tuto dávku požádat či jaká může být její konkrétní výše dle stupně závislosti, naleznete pod příslušným odkazem výše.

Pokud by mamince byla tato dávka přiznána, sama si pak rozhoduje o tom, kterým poskytovatelům pomoci příspěvek na péči předá a v jaké výši. V případě, že byste o ni pečoval Vy sám, může Vás zvolit jako jediného příjemce.

Pečujete-li o člověka s II. a vyšším stupněm závislosti a nejste-li zaměstnán:

Doba péče je vám započítávána pro důchodové účely jako náhradní doba. Nevzniká povinnost hradit sociální pojištění a zdravotní (nikoli nemocenské) pojištění za vás hradí stát, pokud nahlásíte, že jste odešel ze zaměstnání, a zařídíte-li si na úřadu práce, který vyřizoval příspěvek na péči, potvrzení o péči. Potvrzení je třeba doručit na Vaši zdravotní pojišťovnu a příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (potvrzení o péči se na OSSZ dodává až zpětně, nejdéle však do 2 let po skončení péče).

Chcete-li, můžete se zároveň evidovat na úřadu práce, abyste pobíral i podporu v nezaměstnanosti. Pak ale musíte dostát všem povinnostem, které jsou na uchazeče o práci kladeny – mít volnou kapacitu na práci, dostavovat se na schůzky apod. Pokud tak neučiníte, budete z evidence vyřazen a dalších 6 měsíců nebudete mít možnost se na úřad práce evidovat. Uchazečům o zaměstnání je státem hrazeno sociální a zdravotní pojištění (opět nikoli však nemocenské pojištění).

Stane-li se, že celkové sociální a majetkové poměry neumožňují lidem překonat případnou nepříznivou situaci vlastními silami, existuje také možnost žádat o dávky státní sociální podpory (např. příspěvek na bydlení) či o pomoc v hmotné nouzi.

Potřebujete- li si ještě věci více ujasnit či doplnit, můžete také zavolat přímo na Call centrum České správy sociálního zabezpečení a svou situaci konkrétně probrat s jejich konzultantem.

Přeji hodně sil v péči o Vaši maminku.

S pozdravem

Lucie Přádová