Maminka má Alzheimerovu chorobu, příspěvek na péči bere švagrová, ale pečovat nechce. Jak se stát opatrovníkem maminky?

Odpověď na dotaz ze dne 19. listopadu 2020 zobrazit původní dotaz
Dobry den,jak mam potupovat abych byAla maminky opatrovnik soudem?Aby mnela maminka svuj účet kde by ji chodil duchod a prispevek na peci.Maminka ma uz demenci s azheimerovou nemoci.Penize uz ji nic nerikaji neni schopna ani urcit kdo se o ni a vsecko bude starat.Svagrova ted pobira prispevek na péči pro maminku,nechce se starat a jeste mi zatajila ja jsem dcera maminky ze ji chodi prispevek.Chci aby to bylo spravedlive!Prosim o radu co vsechno k tomu potrebuji a jestli to vubec jde.Moc dekuji za informaci.
Marta
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete nám, že Vaše maminka trpí demencí v souvislosti s Alzheimerovou nemocí a přestává být schopná zvládat vyřizování osobních záležitosti, jako je například správa financí apod. Potřebuje také pomoc při úkonech péče o vlastní osobu. Maminka je příjemkyní příspěvku na péči, ale ten reálně dostává Vaše švagrová, která se dle Vašich slov o maminku starat nechce, a dokonce Vám zatajila, že příspěvek pobírá. Ptáte se nás, jak máte postupovat, abyste se mohla stát maminčiným opatrovníkem.

Dobrý den, paní Marto,

o jmenování opatrovníka a omezení svéprávnosti, která tomu vždy předchází, rozhoduje vždy pouze soud.
Ten rozhodne, že se svéprávnost člověka v určitém rozsahu omezí a ve stejném rozhodnutí jmenuje opatrovníka, aby za tuto osobu právně jednal. Důležité ale je si uvědomit, že omezení svéprávnosti by podle občanského zákoníku mělo být až posledním řešením (nabízí se i jiné, méně omezující možnosti, např. zastoupení členem domácnosti). Výslovně je v Občanském zákoníku řečeno, že „omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření“.

Pokud by se ukázalo, že omezení svéprávnosti je v případě Vaší maminky jediným možným řešením, je potřeba podat místně příslušnému soudu (soudu, v jehož obvodu je maminčino trvalé bydliště) „Návrh na zahájení řízení o omezení svéprávnosti “ (zde je třeba uvést údaje o osobě, jejíž svéprávnost se navrhuje omezit, tzn. údaje o Vaší mamince: jméno, příjmení, datum narození, bydliště).

Je také nutné uvést, kdo je navrhovatelem. V tomto případě byste jím byla Vy a je potřeba uvést Vaše jméno, příjmení, datum narození, bydliště, příp. doručovací adresu, pokud se liší od adresy bydliště.

Pak následuje popis situace: sem lze uvést informace o aktuálním zdravotním stavu, nutnosti zajištění péče v domácím prostředí, důvody, proč je třeba opatrovníka a co brání mamince samostatně právně jednat apod. Zákon nestanoví žádné konkrétní náležitosti, pouze říká, že „z návrhu musí vyplývat, z jakých skutkových a právních důvodů považuje navrhovatel návrh za důvodný a že užití mírnějších a méně omezujících opatření není možné.“

Vhodné je také přiložit lékařskou zprávu od praktického lékaře nebo dalších ošetřujících lékařů – specialistů, které doloží aktuální zdravotní stav pacientky a odůvodní potřebu omezit její svéprávnost a určit opatrovníka, který za ni bude rozhodovat.
Pokud lékařská zpráva o duševním stavu osoby, o jejíž svéprávnost se jedná, k návrhu přiložena nebude, soud si ji od navrhovatele vyžádá a ten je pak povinen ji do přiměřené lhůty dodat, jinak soud zastaví řízení.
Možné je také připojit další důkazy toho, že Vaše maminka již není schopná samostatně právně jednat, např. výslech členů rodiny atd.

Dále je třeba uvést, koho navrhovatel navrhuje jmenovat opatrovníkem a jaké k tomu má důvody (např. mezi osobou omezenou na svéprávnosti (dále jen osoba) a navrhovaným opatrovníkem je hezký vztah, opatrovník o osobu pečuje, je schopen zajistit jí veškeré její náležitosti, osoba má k opatrovníkovi důvěru, je ochotna ho respektovat a současně její zájmy nejsou v rozporu se zájmy opatrovníka, apod.)

Nakonec je vhodné navrhnout, jaký by měl soud vydat rozsudek, např.:

  1. Svéprávnost jméno, příjmení, datum narození, bydliště se omezuje v rozsahu … (např. v rozsahu rozhodování v oblasti správy majetku a financí atd.)
  2. Opatrovníkem paní… (jméno, příjmení, datum narození, bydliště) soud jmenuje její dceru ( jméno, příjmení, datum narození, bydliště).

Na závěr nesmí chybět datum podání návrhu a podpis navrhovatele.

Ještě se krátce zmíním o příspěvku na péči a pravidlech jeho využití.
Příjemce této dávky sám rozhoduje o tom, kterým poskytovatelům pomoci příspěvek předá a v jaké výši. Tímto poskytovatelem může být i pečující osoba blízká. Je však potřeba, aby byla jmenovitě uvedena v Oznámení o poskytovateli pomoci, které se vždy přikládá k Žádosti o příspěvek na péči. Tato osoba je pak povinna péči skutečně zajišťovat.

Nevím, zda je tímto poskytovatelem nyní oficiálně Vaše švagrová. Pokud ale ve skutečnosti o Vaši maminku nepečuje, na příspěvek ani jeho část by nárok mít neměla. Ve chvíli, kdybyste se stala maminčinou opatrovatelkou a také pak o ni jako jediná pečovala, bude potřeba podat na místně příslušný úřad práce nové Oznámení o poskytovateli pomoci a uvést tam sebe. Toto nové oznámení automaticky ruší oznámení předchozí.

Maminka může také využívat a kombinovat pomoc od více poskytovatelů, takže pokud byste se se švagrovou nakonec domluvily a ona byla ochotná se do péče také reálně zapojit, příspěvek by se mezi vás poměrně dělil.

Přeji dobré pořízení na úřadech a nalezení smírného řešení v rodině.

Lucie Přádová