Maminka má adenokarcinom, ložiska po těle, interval paliativní chemoterapie byl prodloužen. Jak vážné to je?

Odpověď na dotaz ze dne 12. prosince 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, mamince byla diagnostikován adenocarcinom G3 neznámého origa s ložisky v plicích (zde objemné kavitované ložisko s tekutým obsahem v S 1/2 levé plíce a 2 ložiska v S 6 pravé plíce) a v oblasti pravého ovaria a dále cystoidní ložisko v pánvi. histologicky Ca G3, origo nelze určit, všechny použité lokalizační markry jsou kompletně negativní. Za poslední 4 měsíce, zhubla 14 kg, nechutná ji jíst, i když jí po velmi malých dávkách jídlo do 2 hodin vyzvrací popř. vyjde stolicí. . Kašle nejen v noci,kdy je kašel horší, s pocity dušnosti, ale také přes den občas s příměsí krve či hnědého hlenu. Nyní po pobytu v nemocni, nevolnosti a zvracení upraveny léky, lékaři bylo indikováno zahájení paliativní chemoterapie v režimu Palitaxel, Carboplatina vzhledem k celkovému stavu redukce na 90 %. Maminka je nyní po 1. cyklu chemoterapie, zatím se cítí dobře, dle lékaře je stav léčitelný, ale nevyléčitelný. Čekají ji ještě 2 cykly chemoterapie, původně byly nastaveny naplánovány po 21 dnech, nyní se však plánovaný interval prodloužil na 30 dní. Chci se zeptat jaké potíže můžeme očekávat při dalších cyklech chemoterapie a proč byl interval prodloužen? Co znamená konstatování lékaře v propouštěcí zprávě vzhledem k celkovému stavu redukce na 90%? Jak je zdravotní stav vážný? Moc děkuji za odpověď
ALOIS DŘEVENÝ
Vaše maminka má zhoubné nádorové onemocnění neznámého původu. Nádor se rozšířil do plic, ovarií a zřejmě malé pánve. Dostala chemoterapii ve snížené dávce. Hubne, zvrací a kašle. Ptáte se na možné další potíže s pokračující chemoterapií, "redukci chemoterapie na 90%" a zda je její stav vážný.

Vážený pane Dřevený,

nejsem onkolog, neměla jsem možnost vaši maminku vyšetřit a ani neznám žádné další podrobnosti o jejím zdravotním stavu (věk, další možné nemoci, přesný popis ložisek apod.), a tak bude má odpověď obecná. Ve chvíli, kdy je nádor rozšířen do jiných částí těla, bez ohledu na to, zda je či není znám původní zdroj, je úplné vyléčení vysoce nepravděpodobné a protinádorová léčba pak cílí na zpomalení či zastavení růstu nádoru, omezení jeho projevů a prodloužení života pacienta. Velmi důležitou otázkou je, jak jsou tyto cíle léčby reálné a jaké možné nežádoucí účinky mohou přinést. Pro některé nemocné je prodloužení života v řádu týdnů velmi důležité i za cenu závažných nežádoucích účinků, pro jiné to může být zcela nedůležité a raději zbývající čas stráví jinak. To, že onkolog snižuje dávky léků a prodlužuje interval, může bohužel znamenat, že léčba má vážné nežádoucí účinky, které nemocného mohou ohrožovat a / nebo nemá příliš velkou naději na úspěch.

Vaše dotazy jsou velmi důležité a doporučila bych vám vše probrat společně s maminkou a jejím onkologem. Můžete také požádat o konziliární vyšetření paliativním týmem, pokud je dostupný tam, kde se maminka léčí. Paliativní tým vám pomůže právě s plánováním cílů léčby, nastavováním plánu budoucí péče, hledáním jiných možností, jak ovlivnit příznaky, jako jsou nevolnosti, zvracení a kašel.

S pozdravem

MUDr. Irena Závadová