Maminka je hospitalizována, důchod má nevyzvednutý na poště. Jakým způsobem se k němu může dostat?

Odpověď na dotaz ze dne 12. 12. 2022 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,90-letá maminka leží v nemocnici od 25.11.2022 (operace krčku 28.11.). Protože jsem nechtěla, aby ji přesunuli do LDN, našla jsem pro mni reh.kliniku, kam ji zítra 13.12. přeloží. Starobní a vdovský důchod jí chodí 7. v měsíci (narozena 7.6.1932), takže důchod ze 7.12.leží nevyzvednutý na poště, protože jí byl vždy vyplácen v hotovosti a nosila jí ho pošťačka kvůli její špatné pohyblivosti. Pokoušela jsem se domluvit na poště, přinesla jsem úředně ověřenou listinu s jejím podpisem s tím, že ustanovuje mě jako svou dceru pro výplatu důchodu, ale neuznali to. Argumentovali tím, že důchod v době hospitalizace je vyplácen pouze jejímu manželovi, který je ovšem již 56 let mrtev. Jakým způsobem se tedy má maminka dostane ke svému důchodu ?

Renáta
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Obracíte se na nás ohledně maminky, která byla od 25. 11. hospitalizována v nemocnici, od 13. 12. je přeložena na rehabilitační kliniku. Starobní a vdovský důchod je jí vyplácen 7. dne v měsíci v hotovosti doma, tudíž prosincový důchod jí leží nevyzvednutý na poště. Zkusila jste na poště vyřídit s maminky souhlasem výplatu důchodu na Vás jakožto na dceru, což nebylo možné. Ptáte se, jak se maminka dostane ke svému důchodu?

Dobrý den, Renáto,

v této situaci je možné obrátit se na sociální pracovnici zdravotnického zařízení, kde je maminka aktuálně hospitalizována. Sociální pracovnice může vyřídit dosílku důchodu do zdravotnického zařízení. Dosílkou jí může být zaslán i důchod, který je aktuálně uložen na poště. Toto je asi nejjednodušší varianta.

Další variantou může být převzetí důchodu po návratu z nemocnice. Maminka pak může požádat poštu o vyplacení uložených důchodů (i s doručením domů, jak je zvyklá). Nicméně důchody jsou na poště ukládány pouze 2 měsíce a 20 dnů. Pokud by byly důchody nevyzvednuty déle, tak je pošta vrací na Českou správu sociálního zabezpečení. Ta výplatu důchodu pozastaví. Pro uvolnění výplaty důchodu je pak třeba zaslat písemnou žádost.

Dle zákona Vám důchod maminky skutečně nemůže být vyplácen jen na základě plné moci nebo jiné sepsané listiny, byť úředně ověřené. Důchod může být vyplácen přímo mamince (příp. manželovi, jak sdělili na poště), opatrovníkovi, zástupci dle §49 a 50 občanského zákoníku, nebo zvláštnímu příjemci důchodu. Právě možností ustanovení tzv. zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění zákon pamatuje na situace, kdy příjemce důchodu není schopen pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav svůj důchod přebírat, nakládat s ním nebo není schopen se podepsat. Žádost můžete podat i Vy a to na obecním úřadě v místě trvalého bydliště maminky. Součástí žádosti je i vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu maminky. Vyřízení trvá 30 dnů. Podrobnější informace a formuláře případně poskytnou přímo na obecním úřadě / úřadě městské části dle trvalého pobytu maminky.

Pokud by mamince pomohlo, že by jí důchod byl vyplácen bezhotovostně na účet, může to být varianta do budoucna. Musí se jednat o její bankovní účet.

Pro více informací ohledně výplaty důchodu prostřednictvím České pošty se můžete obrátit na jejich zákaznickou linku. Ohledně dalších informací ohledně výplaty maminčina důchodu můžete kontaktovat pobočku okresní správy sociálního zabezpečení nebo jejich Call centrum.

Držím palce, aby se povedlo situaci s důchodem zdárně vyřešit.

S pozdravem za poradnu

Monika Vaníčková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Monika Vaníčková

Mgr. Monika Vaníčková

poradenská pracovnice, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz