Maminka darovala mě a sestře dům, po její smrti si bratři nárokují podíl na něm. Může dům patřit do dědictví?

Odpověď na dotaz ze dne 22. srpna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, v červenci 2020 mi zemřela maminka. 3 měsíce před smrtí mně a sestře darovala náš rodinný dům. Nyní po smrti si naši 2 bratři narokuje vyplaceni podílu na tomto domě, jelikož si myslí, že jako neopomenutelni dědici na něj mají právo, jelikož to původně byl maminky majetek. Mohou darovací smlouvu sepsanou před 3 měsíci a zavedenou do katastru nemovitostí nějak napadnout kvůli krátkému časovému odstupu od převodu nemovitosti a smrti maminky? Nebo může spadat dum i přesto do dědictví, když jsme v katastru již vedeni jako vlastníci já a sestra? Předem děkuji za odpověď Kristy
Kristy

Dobrý den,

darovací smlouvu, resp. její platnost bratři teoreticky napadnout mohou. Museli by tak nicméně učinit žalobou u soudu. Obecně se má na právní jednání, včetně uzavřených smluv, nahlížet jako na jednání platné, než neplatné. Bratři by tedy u soudu museli prokázat, že smlouva nebyla uzavřena platně, a že tudíž nemohlo platně dojít k přechodu vlastnického práva na Vás a Vaši sestru.

Tvrzení bratrů, že jim z darované nemovitosti náleží určitý podíl, je v každém případě nesprávné. Bratři jako nepominutelní dědici mají ze zákona nárok na tzv. povinný díl. Tento nárok se však vztahuje k majetku, který je součástí pozůstalosti, nikoliv k majetku, který zemřelá osoba vlastnila a za svého života darovala jiné osobě. Ještě za života maminky se totiž změnil vlastník nemovitosti, takže se nemovitost součástí pozůstalosti nikdy nestala.

Maminka měla plné právo naložit s nemovitosti podle vlastní úvahy ještě za svého života. Její rozhodnutí, že nemovitost daruje Vám a Vaší sestře, by tedy mělo být bratry respektováno.

S pozdravem

Barbora Vráblová