Maminka byla střídavě doma a v nemocnici. Náleží mi část příspěvku na péči za dobu péče doma?

Odpověď na dotaz ze dne 19. dubna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, maminka byla hospitalizována v nemocnici od 11.11 2019 do 12.2 2020. V lednu jsem zažádal o příspěvek na péči a začátkem února provedla u maminky v nemocnici sociální pracovnice sociální šetření. 12.2 2020 jsem si vzal maminku domů,kde jsem se o ní staral. 2.3 2020 byla maminka opět hospitalizována a 4.4 2020 zemřela. Budu mít nárok na část příspěvku na péči za dobu, kdy jsem se o maminku staral doma? S pozdravem Petr.K
Petr
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den, pane Petře,

rád byste věděl, zda budete mít nárok na část příspěvku na péči za dobu, kdy jste se staral o maminku doma, tedy za dobu od 12.2. do 2.3. V lednu jste požádali o příspěvek a sociální šetření bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení, ve kterém byla maminka hospitalizovaná déle než 60 dní.

Pokud mamince úřad práce příspěvek na péči dodatečně přizná, nárok na dávku Vám vznikne. Zákon o sociálních službách uvádí: „zemřel-li žadatel o příspěvek před pravomocným rozhodnutím o příspěvku, vstupuje do dalšího řízení a nabývá nárok na částky splatné do dne jeho smrti osoba blízká…, která o žadatele pečovala…“.

Vyplatit dávku by Vám pak měl úřad práce takto: za část měsíce února od 12.2. do 29.2. a za celý měsíc březen, a to i přesto, že jste pečoval o maminku v měsíci březnu jen dva dny. Ten samý zákon uvádí, že „pokud oprávněná osoba splňuje podmínky nároku na příspěvek na péči jen po část kalendářního měsíce, náleží jí příspěvek ve výši, v jakém náleží za kalendářní měsíc“.

Zdraví Vás

Oldřich Hanibal