Maminka bude pečovat o rodiče na Slovensku. Bude mít nárok na obnovu výplaty vdovského důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 29. 11. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,

zemřel nám tatínek, mamka pobírá vdovský důchod. Má 57 let, pracuje, občanka ČR, trvalé bydliště rovněž v ČR. Momentálně nesplňuje podmínky pro pokračování výplaty vdovskeho důchodu. Na Slovensku máme dědečka, otce maminky, kdy tento je bohužel vážně nemocný. Je občan SK, rovněž i bydliště má na SK, pracoval v ČR. Nyní o něj oficiálně pečuje babička. Bohužel i její zdraví není dobré. Můj dataz zní, když se maminka bude starat o sve rodiče, což už tak i je. Myslím oficiálně. Může požádat o pokračování nebo příp. později o obnovu nároku na vdovský důchod? Případně, co by musela papírově vyřídit. Jsou otevřeny možnosti stěhování maminky na SK, případně prarodičů do ČR k mamce. Spíše se jevi, ale jako pravděpodobnější varianta první. Nyní je ještě situace únosná na bázi častého dojíždění. Děkuji velmi za věnovaný čas mému dotazu.

K
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

ptáte se nás, jestli maminka bude mít nárok na obnovu výplaty vdovského důchodu z důvodu péče o rodiče. Mamince je 57 let, její rodiče žijí na Slovensku a mají tamní občanství. Maminka žije v ČR a má české občanství, za rodiči nyní dojíždí. Zvažuje, že by se za účelem péče za rodiči na Slovensko přestěhovala, příp. že by se rodiče přestěhovali za ní.

Váš dotaz se týká nároku na obnovu výplaty vdovského důchodu v zákonné lhůtě do dvou let od zániku předchozího nároku (u nároků na důchod vzniklých před 1.1.2012 je lhůta pětiletá), konkrétně z důvodu splnění podmínky péče rodiče. Vzhledem ke složitosti situace uvádím přesné znění této podmínky dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, § 50, odst. 2, písm. c):

„pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),“

Z výše uvedeného je zřejmé, že tato podmínka bude splněna pouze v případě společné domácnosti.

Co se týče stupňů závislosti, je odkazováno na §8 zákona č.108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, kde je stanoveno posuzování stupňů závislosti podle počtu životních potřeb, které nemocný nezvládá. Toto posuzování probíhá obvykle v rámci řízení o příspěvku na péči v ČR. Na Slovensku je však systém nastaven jinak a u nás v poradně nemáme informace ani zkušenosti, podle jakých kritérií Česká správa sociálního zabezpečení, do jejíž agendy české vdovské důchody spadají, posuzuje splnění podmínky péče na Slovensku.

Pro podrobnější informace se můžete obrátit na svoji referentku na Okresní správě sociálního zabezpečení nebo na Klientské centrum České správy sociálního zabezpečení. Stejně tak je možné žádost podat, čímž získáte oficiální stanovisko ČSSZ. Svoji situaci můžete také konzultovat v některé z občanských poraden, kde Vás mohou procesem provést a pomoci i s případnými administrativními úkony. Vzhledem k tomu, že může hrát roli i evropská legislativa, lze zkusit vložit Váš dotaz i na portál Vaše Evropa.

Držím palce, aby pro Vás situace dopadla příznivě.

S pozdravem za poradnu

Monika Vaníčková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Monika Vaníčková

Mgr. Monika Vaníčková

poradenská pracovnice, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz