Máme ve střídavé péči nevyléčitelně nemocného syna. Manžel chce intenzivní léčbu, já už ho nechci dál trápit. Jaké máme možnosti?

Odpověď na dotaz ze dne 6. 2. 2024 zobrazit původní dotaz

S manželem máme syna ve střídavé péči. Syn má nevyléčitelnou nemoc a manžel trvá na pokračování intenzivní léčby. Já syna už nechci dále trápit a přála bych si, aby mohl zemřít u mne doma v péči hospice.

Katka

Píšete, že Váš syn má nevyléčitelnou nemoc. Máte syna ve střídavé péči a s manželem se neshodnete v tom, jestli pokračovat v intenzivní léčbě nebo zvolit paliativní péči doma. Píšete, že nechcete syna dále trápit.

Dobrý den,

podle zákona mají rodiče o svém dítěti rozhodovat společně. Také rozhodnutí o pokračování nebo naopak nepokračování léčby by mělo být společným rozhodnutím. Pokud rodiče nenajdou shodu, může kterýkoliv z nich podat návrh k soudu a nechat rozhodnout soud. 

Současně je v rozhodování o péči, která se poskytuje dítěti, důležitá také medicínská perspektiva, tedy to, co říkají lékaři a jak situaci syna vidí oni. Měli by to být právě ošetřující lékaři, kteří Vám vysvětlí, jaká je situace syna, jaká je šance na vyléčení nebo alespoň prodloužení života syna v kvalitě, kterou si pro syna představujete a kdy podle jejich názoru přichází moment, kdy je třeba od léčby ustoupit, aby syn v závěru života nebyl nepřiměřeně zatížen léčbou a vším, co léčba přináší. 

Doporučuji před tím, než budete situaci řešit soudní cestou, využít veškeré podpory ze strany lékařů, společně s manželem se s lékaři potkat třeba i opakovaně ke konzultaci, případně oslovit s žádostí o druhý lékařský názor jiného poskytovatele zdravotních služeb. Má-li nemocnice, kde byl syn doposud léčen, paliativní tým, doporučuji situaci konzultovat také s nimi. Paliativní tým může synovi, Vám i manželovi nabídnout nejen medicínskou, ale také psychologickou, sociální a spirituální podporu, budete-li o ni stát.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz