Máme s přítelem dceru, vztahy rodin jsou komplikované. Co sepsat, aby ji v případě našich úmrtí dostala má sestra?

Odpověď na dotaz ze dne 25. července 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na pár otázek ohledně úmrtí. S přítelem máme půl roční dceru a ráda bych věděla, co by s ní bylo v případě úmrtí nás obou. Někde jsem slyšela, že dítě jde do nějakého ústavu, kde čeká na soud, který teprve určí, kdo se o ní dál postará. Pokud ale budeme mít sepsanou ,, poslední vůli,, tak se tomuto dítě vyhne. Zajimalo by mě, jak má taková poslední vůle vypadat, jestli je nutné mít ji pravnicky ověřenou. Chtěla bych, aby dceru v tomto případě dostala moje sestra, která je schopna se o ni postarat. Jde mi hlavně o to, že nechci, aby dcera žila u rodičů přítele. Má bratra, který je zbaven svéprávnosti, takže ten ani nepřipadá v úvahu. Tak by mě zajímalo, kdo se jako první bere v úvahu a jak to přibližně funguje. Dále by mě zajímalo, kdybych zemřela jenom já. Bohužel si nejsem jistá, zda by přítel byl schopen se o dceru sám postarat. S dcerou by mu nejspíš pomáhala hlavně jeho matka. Jak sem už psala, nechci aby ji vychovávala ona. Hlavním důvodem je, že by mým rodičům a sestře bránila v tom, dceru vídat, nebo si ji brát na víkendy atd. Přítel se bohužel i v dospělosti převážně rozhoduje podle matky, takže vím, že i kdyby chtěl, byl by ovlivněn. Existuje i v tomhle případě, mít něco sepsaný, aby v tom jeho matka nemohla nějak bránit a vyhlo se to třeba soudům? Bohužel se naše rodiny nesnáší, moji rodiče vnučku vídají a navštěvují a miluji ji. Přítelovi rodiče nejspíš taky, ale jeho matka mě bohužel nesnáší, takže i přes svou nenávist vnučku nenavštěvuje. Ale to je věc druhá. Pro svou dceru chci jen to nejlepší. Moji rodiče by ji v kontaktu s nimi nebránili. Ještě by mě zajímalo, jestli v tom prvním případě je nutný i písemný souhlas nebo podpis přítele. To, že by dceru dostala ma sestra pochopitelně ví. Omlouvám se za tak rozsáhlý dotaz, ale hrozně mě tohle trápi a nevím na koho se s tím obrátit. Peníze na právní konzultace bohužel nemám. Mockrát vám děkuji za odpověď.
Tereza

Dobrý den,

rodičovská práva a povinnosti patří oběma rodičům. Pokud zemře jeden z rodičů, vykonává rodičovská práva a povinnosti druhý rodič. Pokud by tedy nastala situace, že byste zemřela pouze Vy, výkon rodičovských práv by náležel Vašemu příteli jako otci Vaší dcery. Pro případ úmrtí obou rodičů upravuje občanský zákoník institut tzv. poručenství.

Občanský zákoník říká, že poručníka jmenuje dítěti soud, a to neprodleně poté, kdy zjistí, že jde o dítě, jemuž je třeba poručníka jmenovat například z důvodu úmrtí obou rodičů. Zákon výslovně stanoví, že pokud to není v rozporu se zájmy dítěte, jmenuje soud poručníkem toho, koho naznačili rodiče. Pokud rodiče případného poručníka nevyberou, jmenuje soud poručníkem některou z osob příbuzných nebo blízkých dítěti nebo jeho rodině, ledaže rodič takovou osobu výslovně vyloučil. Do funkce poručníka může soud jmenovat i dvě osoby, zpravidla manžele.

Na projev přání rodičů o osobě budoucího poručníka nejsou kladeny žádné formální požadavky. Je nicméně vhodné své přání o svěření dcery do péče Vaší sestry sepsat písemně s podpisem Vaším a Vašeho přítele. Tuto listinu pak Vaše sestra může předložit soudu jako důkaz Vaší vůle, aby se právě ona stala poručníkem Vaší dcery.

S pozdravem

Barbora Vráblová