Máme s partnerem byt, řešíme situaci, kdyby jej nemoc přemohla. Jak ošetřit, aby jeho otec půl bytu nedědil?

Odpověď na dotaz ze dne 28. února 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, s partnerem si procházíme těžkým obdobím rakoviny. Ještě den před samotnou hospitalizací, původně zápal plic, který se nyní jeví jakou zhoubný lymfom, jsme podepsali kupní smlouvu na byt. V průběhu března bychom se měli stát vlastníky a byt máme na půl. Řešíme situaci, kdyby ho nemoc přemohla, půlka jeho bytu připadne jeho otci, s kterým dlouhodobě nevychází (jediný pozůstalý v rodině, my nejsme zatím sezdaní). Jak máme ošetřit, aby na půlku bytu v nejhorším jeho otec nemohl? Máme sepsat darovací smlouvu, aby půl bytu připadla mně, nebo dokonce závěť? A co vydědění otce, když já v podstatě nemám žádné nároky? Nebo máme řešit celou situaci na katastru? Věřím, že na to nejhorší nepřijde, ale oba máme strach a pocit nejistoty i v této oblasti. Předem děkuji za odpověď. S.
Štěpánka

Dobrý den,

Vaši situaci lze řešit jak sepsáním darovací smlouvy, tak sepsáním závěti. Darovací smlouvu lze sepsat tak, že polovina bytu, kterou bude vlastnit Váš partner, převede na Vás. Tím se stanete výlučným vlastníkem celého bytu. Pokud by se pak stalo, že by Váš partner zemřel, byt by zůstal Vám a otec partnera by na něj neměl jakýkoliv nárok. Na katastru by bylo případně třeba situaci řešit po uzavření darovací smlouvy tak, aby polovina bytu, která by na Vás byla převedena, byla v katastru zapsána jako Vaše.

Namísto darovací smlouvy uzavřené za života je možné pro případ smrti sepsat závěť tak, že v ní bude uvedeno, že polovina bytu, kterou bude vlastnit partner, připadne Vám. Ani v tomto případě nebude mít otec partnera na jeho polovinu nárok.

O vydědění nelze v souvislosti s otcem uvažovat, protože vydědění je možné pouze u dětí nebo potomků zůstavitele, nikoliv ve vztahu k rodičům nebo jiným příbuzným. Sepsáním závěti, jak jsem uvedla, by však majetkový nárok otce byl vyřešen, tzn. otec by byl vyloučen z možnosti zdědit polovinu bytu po Vašem partnerovi, protože podle závěti by tato polovina připadla Vám.

Ať už zvolíte možnost uzavření darovací smlouvy nebo možnost sepsání závěti, doporučuji obrátit se na advokáta, aby Vám poradil, co a jak je přesně třeba udělat. Závěť doporučuji sepsat ve formě notářského zápisu za pomoci notáře. Ten Vám všechny důležité informace taktéž poskytne.

S pozdravem

Barbora Vráblová