Máma je na LDN na dýchacím přístroji, který ji drží při životě. Co lze udělat, aby ji odpojili?

Odpověď na dotaz ze dne 22. 10. 2016 zobrazit původní dotaz

Máma je napojena na dýchací přístroj. Mozek nefunguje, zhodnotil neurolog. Neotevře oči, nemluví, nejí, nehýbe se, při životě ji drží přístroj. Mozek je neodvratne poškozený. Co lze udělat pro odpojení od přístroje. Leží v nemocnici na LDN

Chirena

Dobrý den,

z Vašeho dotazu nevyplývá, zda mamince byl jmenován opatrovník. Předpokládám tedy, že maminka je hospitalizovaná v souladu se zákonem, tedy buď na základě svého souhlasu s hospitalizací, který udělila ještě ve stavu, kdy toho byla schopna, případně na základě souhlasu svého opatrovníka, nebo o přípustnosti převzetí do nemocnice/hospitalizace rozhodl soud.

Současné právo neřeší odpojování pacientů od přístrojů jednoznačně, a tak zdravotníci mají v souvislosti s odpojením od přístroje obavy, aby jejich postup nebyl následně hodnocen jako nezákonné usmrcení pacienta.

Dle doporučených postupů je možno přístrojovou podporu životních funkcí ukončit, jedná-li se o tzv. marnou a neúčelnou léčbu (k tomu srov. zejména Doporučení představenstva ČLK č. ½010), toto rozhodnutí však hodně závisí na tom, zda lékaři přístrojovou podporu jako marnou a neúčelnou vyhodnotí. I kdyby Vaše maminka měla sepsané dříve vyslovené přání, které požaduje odpojení od přístroje, řešili by lékaři stále otázku, zda respektováním takového přání pacienta tzv. aktivně nezpůsobí smrt, což ze zákona nesmějí (§ 36 odst. 5 zákona o zdravotních službách, společně s Důvodovou zprávou k zákonu).
Jsem toho názoru, že pokud by lékaři trvali na tom, že mamince je dál nutno poskytovat přístrojovou podporu životních funkcí, zatímco její opatrovník případně jiná osoba, která maminku v některých otázkách zastupuje, jsou přesvědčeni o tom, že poskytování takové péče je marné a neúčelné ve smyslu výše uvedeného Doporučení ČLK, pak přichází do úvahy pokusit se obrátit na soud — buď na základě § 101 občanského zákoníku (Má-li být zasaženo do integrity člověka neschopného úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví, lze zákrok provést jen s přivolením soudu.), nebo — byl-li mamince soudně jmenován opatrovník — na základě § 469 odst. 2 občanského zákoníku (Nelze-li vůli opatrovance zjistit, rozhodne na návrh opatrovníka soud).

S pozdravem

Helena Krejčíková

Dotaz zodpovídá

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz