Mám sepsané dříve vyslovené přání a osobu pro zástupné rozhodování. Bude syn na základě toho moci jednat s právnickými osobami?

Odpověď na dotaz ze dne 13. 12. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den. Je Předběžné prohlášení shodné s plnou mocí? Jak moc musí být konkrétní ( např. změny smlouvy, výše splátek za elektřinu, plyn apod. ), aby mohl syn jednat s právnickými osobami v případě, že toho nebudu schopná sama. Máte vzor pro toto prohlášení?
Mám sepsané dříve vyslovené přání a jmenovanou osobu pro zástupné rozhodování ( svého syna ).

Gabriela

Píšete, že máte sepsané dříve vyslovené přání i máte Vašeho syna jmenovaného jako osobu pro zástupné rozhodování. Zajímá Vás, jestli je předběžné prohlášení shodné s plnou mocí. Ptáte se, jak konkrétní prohlášení musí být, aby syn mohl jednat s právnickými osobami v případě, že toho nebudete schopna.

Dobrý den,

předběžné prohlášení je podobné plné moci, neboť je v něm projevena vůle osoby, aby ji v určitých záležitostech zastupoval při jednání někdo jiný. Rozdíl mezi plnou mocí a předběžným prohlášením spočívá v tom, že při sepsání předběžného prohlášení člověk očekává, že se v budoucnu stane nezpůsobilým právně jednat, a pro tuto situaci určí osobu, která má spravovat jeho určité záležitosti. Další rozdíl spočívá také v obsahu dokumentu, kdy předběžné prohlášení stanoví zejména, jakým způsobem mají být spravovány Vaše záležitosti, rovněž můžete v předběžném prohlášení vyjádřit přání, kdo se má případně stát Vaším opatrovníkem. Plná moc vyjadřuje pouze vůli, aby Vás ve vymezených záležitostech zastupovala jiná osoba. Informace o tom, jakým způsobem Vás má zastupovat ale v plné moci zpravidla obsažena není.

Vzhledem k tomu, že sepsání předběžného opatření může mít pro Vás zásadní dopady, doporučuji jeho formulaci konzultovat s notářem nebo advokátem. To doporučuji i z toho důvodu, že předběžné prohlášení může být sepsáno formou notářského zápisu a takové předběžné prohlášení může být notářem uloženo do elektronické evidence, což může být užitečné.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz