Mám přiznaný sirotčí důchod. Může tyto peníze čerpat moje opatrovnice nebo na ně mám nárok já?

Odpověď na dotaz ze dne 11. června 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, měl bych otázku vztahující se k sirotčímu důchodu. Jde o to že začnu příjmat sirotčí důchod, ale moje "opatrovnice" je nevím jak to říct slušně.... zkrátka se chci zeptat jestli může čerpat tyto peníze, nebo na ně mám nárok já. Děkuji za odpověď.
Lukáš
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, zda bude Vaše opatrovnice čerpat Váš sirotčí důchod nebo náleží Vám.

Dobrý den,

jestli tomu dobře rozumím, jste nezletilý a soud Vám stanovil opatrovnici. Pokud soud výslovně neurčil, že je opatrovník oprávněn přijímat důchod, tak bude náležet automaticky Vašemu zákonnému zástupci. Toto platí i v případě svěření do péče nebo svěření do výchovy. Sirotčí důchod má sloužit k úhradě životních potřeb nezaopatřeného dítěte, ať už bude chodit na účet Vám, zákonnému zástupci nebo opatrovnici. Ve chvíli, kdy nabudete zletilosti – bude Vám 18 let a budete mít stále nárok na sirotčí důchod, tak je třeba požádat Českou správu sociálního zabezpečení (dále ČSSZ) o vyplácení dávky k Vašim rukám.

Nárok na sirotčí důchod má tzv. nezaopatřené dítě – nezaopatřeným dítětem je dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pro další informace kontaktujte Call centrum ČSSZ na tel. 800 050 248.

Přeji hodně štěstí.

Veronika Drnková