Mám při hospitalizaci osoby blízké, o kterou pečuji a které byl přiznán příspěvek na péči II. stupně, znovu povinnost platit zdravotní a sociální pojištění?

Odpověď na dotaz ze dne 6. ledna 2013 zobrazit původní dotaz
Pečuji o svoji 90letou maminku, má přiznán 2. stupeň bezmocnosti. Nyní je od 13.12. 2012 hospitalizovaná na ARU, stav je vážný a předpoklad je, že bude trvat delší dobu. Písemně ohlásím její hospitalizaci sociálnímu odboru, ale nevím, zda mám začít automaticky platit i zdravotní pojištění a od kdy a také důchodové pojištění, jinak mi v důsledku budou chybět odpracované roky /je mi 53 let a nemám odpracováno/. Nemám žádný příjem a tak bych potřebovala radu, jak vše udělat, abych někde nepochybyla a náhradní doba mi byla do důchodu započítávána. Děkuji velice za radu. Ani nevím, jaké částky jsou pro samoplátce pro rok 2013. Uvítám každou informaci a velice děkuji.
Marie Křoustková
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Pečujete o svou maminku, která má přiznaný II. stupeň bezmocnosti. Od 13. 12. 2012 je hospitalizovaná, předpokládáte, že na delší dobu. Nemáte žádný příjem, je tedy pro Vás důležité vědět, do které doby za Vás bude sociální a zdravotní pojištění hradit stát.

Dobrý den, paní Křoustková,

přesun Vaší maminky do zdravotnického zařízení jste povinna hlásit do 8 dnů od vzniku této nové skutečnosti. Dává-li Vaše maminka příspěvek Vám, abyste o ni pečovala, pak v případě její hospitalizace delší než 30 kalendářních dnů Vám příspěvek na péči nenáleží. Počítá se to od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci. Začne-li hospitalizace 1. den v měsíci a skončí-li poslední den v měsíci, pak Vám příspěvek bude náležet.

Pokud bude hospitalizace Vaší maminky delší než 30 kalendářních dnů, znamená to též nutnost opět platit svá pojištění – sociální, zdravotní. Jestliže nepracujete, můžete se po dobu hospitalizace Vaší maminky, o kterou pečujete, nahlásit na Úřad práce.  Tak za Vás bude i nadále hrazeno zdravotní a sociální pojištění státem.

Až Vaši maminku propustí do domácí péče, nahlaste tuto skutečnost na Úřad práce. Od této chvíle bude opět Vaší mamince vyplácen příspěvek na péči.  Automaticky za Vás začne být i hrazeno sociální a zdravotní pojištění a doba péče se Vám bude započítávat pro důchodové účely.

Pro další konkrétní informace doporučuji kontaktovat Úřad práce, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm.

S přáním všeho dobrého

Petra Lovečková