Mám před rozvodem, jeden ze synů na tom má velký díl. Co dělat, aby dědictví bylo ve prospěch druhého syna?

Odpověď na dotaz ze dne 27. listopadu 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, mám před rozvodem, nevím ještě jak a v jakém poměru dojde k majetkovému vyrovnání, anebo jestli vůbec se budeme dělit o majetek, pokud bychom zůstali bydlet nadále spolu i po rozvodu v rodinném domku až do dožití, což je více než pravděpodobné, kdy mně bude na začátku roku 78 let. Nechápu manželku co rozvodem v tomto pokročilém věku sleduje a její záměr. Mám dva syny a rád bych jednomu z nich, který má lví podíl na našem rozvodu, žije sám, je na mne vulgární a při stavbě rodinného domku s ničím nepomáhal, upřel dědictvtví ve prospěh druhého syna. Prosím, poraďte, jak se zachovat. Nyní na nemoviitosti stále parazituje. Děkuji.
Miloš Trnka

Dobrý den,

myslím, že v zásadě máte dvě možnosti. První možností je majetek převést na druhého syna nyní, za Vašeho života, např. darovací smlouvou. Druhou možností je prvního syna vydědit.

Je asi důležité připomenout, že z majetku, který máte s manželkou ve společném jmění manželů, Vám po rozvodu připadne jedna polovina (pokud se nedohodnete jinak) majetku. Pouze s touto polovinou budete moci nakládat dle vlastního rozhodnutí. S druhou polovinou bude disponovat Vaše paní a stejně jako Vy bude mít možnost ji prodat, darovat apod.

Převod majetku za života se mi jeví jako vhodnější, zejména proto, že máte stále kontrolu nad tím, jak je s majetkem naloženo. Nicméně, jak jsem zmiňovala, máte rovněž možnost syna vyloučit z dědického práva vyděděním. Vydědění je možné pouze ze zákonem stanovených důvodů, konkrétně v případě, kdy dědic Vám jako zůstaviteli neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, neprojevuje o Vás opravdový zájem, jaký by projevovat měl, byl odsouzen pro trestní čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo vede trvale nezřízený život. Pokud máte za to, že je některý z těchto důvodů jednáním syna naplněn, doporučovala bych obrátit se na notáře a listinu o vydědění sepsat s jeho pomocí.

Totéž doporučení bych měla i ve vztahu ke zmiňované darovací nebo jiné smlouvě, kterou byste majetek chtěl na druhého syna převést za svého života a tím zajistit, že po Vaší smrti nebude majetek, který by první syn mohl v dědickém řízení nabýt.

S pozdravem

Barbora Vráblová