Mám právo žádat zpět několik splátek výživného, které odešly z banky už po smrti mého druha na účet matky jeho dětí?

Odpověď na dotaz ze dne 5. 11. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, zemřel můj druh, který platil výživné na 2 nezl. děti. Platil trvalým příkazem z účtu. Než ale proběhlo dědické řízení, které bylo pro jeho nepatrný majetek zastaveno (tudíž, jestli tomu správně rozumím, tak dědické řízení ani neproběhlo a notář to usnesením zastavil) a vše vydáno mě, coby vypraviteli pohřbu, odešlo z banky ještě několik splátek výživného. Mám právo požadovat po matce dětí tyto částky zpět? Vyživovací povinnost otce přece zanikla jeho smrtí a navíc děti přece již za tyto měsíce dostanou sirotčí důchod, takže by vlastně dostaly prostředky na svou výživu dvakrát. A já jsem zdědila i jeho polovinu hypotéky, na kterou jsem nyní zůstala sama, takže i pár výplat výživného, na které podle mne už děti nemají nárok, je pro mne dost podstatná částka, která mi může v začátcích pomoct. Děkuji!

Hana

Píšete, že zemřel Váš druh, který platil výživné na dvě nezletilé děti. Než ale proběhlo dědické řízení — které bylo pro jeho nepatrný majetek zastaveno — odešlo z jeho bankovního účtu několik splátek výživného. Ptáte se, jestli máte právo požadovat po matce dětí tyto částky zpět. Dodáváte, že jste zdědila i polovinu hypotéky po Vašem druhovi, takže by i několik výplat výživného pro Vás znamenalo podstatnou finanční částku.

‌Dobrý den,

správně píšete, že vyživovací povinnost rodiče zaniká jeho smrtí. Po smrti rodiče proto nárok potomků na výplatu výživného zaniká, a místo toho je vyplácen sirotčí důchod.

Vyplacené výživné lze ale jako pohledávku k pozůstalosti vymáhat pouze na základě určitého právního titulu. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nestala jste se dědičkou zemřelého, a nemůžete proto výživné vymáhat z titulu dědičky.

Dle zákonné úpravy lze dodatečně projednat dědictví v případě, že se po zastavení řízení objeví dodatečný majetek zemřelého, v tomto případě tedy pohledávka za vyplacené výživné. V takovém případě by došlo ke standardnímu dědickému řízení se zjišťováním dědiců. V takovém případě by ale došlo k určení dědiců na základě zákonné posloupnosti, dle které v první třídě dědí společně manželka zemřelého a děti zemřelého.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz