Mám povinnost zasáhnout v případě, kdy jsem se dozvěděla, že pečující zvažuje uspíšit smrt nemocného?

Odpověď na dotaz ze dne 25. 5. 2016 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
setkala jsem se s rodinou, kde oba manželé jsou lékaři. Paní je terminálně nemocná s prognózou života v týdnech, pán se o ni doma stará. Opakovaně se zmínil, že je to (myšleno umírání) nedůstojné a že by tomu trochu "pomohl". Zda je to přání také nemocné, nevím. Když s ním hovořila lékařka hospice, jasně vysvětlila, že tohle se v hospici nedělá. V rodině je k dispozici morfin. Obracím se na Vás s dotazem, zda pro mě vyplývá nějaká povinnost, pokud vím, že podáním vyšší dávky opiátů může dojít k urychlení smrti.
Rodina nevyužívá hospicové péče, takže doprovázení a rozhovory s manželi nejsou možné.

Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

každý má povinnost tzv. překazit vybrané trestné činy, pokud se hodnověrným způsobem dozví, že se na spáchání takového trestného činu někdo připravuje. Jedním z těchto vybraných trestných činů je vražda (úmyslné usmrcení jiné osoby) či — v porovnání s vraždou mírněji trestné — zabití (úmyslné usmrcení jiné osoby z omluvitelné pohnutky — zatím není jednoznačné, zda za tuto pohnutku lze považovat i soucit s nesnesitelně trpícím nevyléčitelným pacientem).

Pokud se domníváte (resp. pokud jste opravdu přesvědčen), že někdo skutečně má v úmyslu uspíšit smrt pacienta, pak máte povinnost věc překazit, resp. oznámit (Policii, státnímu zastupitelství), jinak Vám hrozí trestní postih za spáchání trestného činu dle § 367 trestního zákoníku (trestný čin: nepřekažení trestného činu).

Níže pro úplnost v celém znění § 367 Nepřekažení trestného činu:

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin vraždy (§ 140), zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), ….., a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti, týká-li se nepřekažení trestného činu vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) a zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3.

(3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému.

Helena Krejčíková

Dotaz zodpovídá

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz