Mám onkologicky nemocnou dceru. Může si napsat dříve vyslovené přání, když je jí 14?

Odpověď na dotaz ze dne 12. 3. 2024 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, mám onkologicky nemocnou dceru. Zdá se, že léčba zatím není moc účinná. Sama říká, že si přeje, aby už nemusela podstupovat nepříjemné a bolestivé zákroky, které jí nepomáhají. Pořád doufám, že se uzdraví, ale zároveň bych jí chtěla splnit její přání, aby už nemusela prožívat co si nepřeje. Četla jsem o dříve vysloveném přání, ale nevím jestli si ho může napsat i má dcera, které je 14 let? Děkuji za odpověď Andrea

Andrea

Máte onkologicky nemocnou dceru. Vaše dcera si přeje už nepodstupovat nepříjemné a bolestivé zákroky, které jí nepomáhají. Ptáte se, jestli si může sepsat dříve vyslovené přání, přestože jí je teprve 14 let.

Dobrý den, Andreo,

podle zákona nemůže dříve vyslovené přání uplatnit osoba, která není zletilá. Vaše dcera proto DVP sepsat nemůže.

To ovšem neznamená, že lékaři nemají přihlížet k jejím přáním a preferencím. Platí, že během léčby musí lékaři zjistit názor nezletilé a podle její rozumové vyspělosti může nezletilá vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s léčbou. Stejně tak by lékaři měli respektovat Vámi udělený souhlas či nesouhlas s léčbou dcery, pokud dcera nebude sama moct vyjádřit svůj názor. Lékaři také mají povinnost řídit se nejlepším zájmem dítěte, kdy nepřiměřené pokračování léčby může být v rozporu s tímto zájmem.

V této situaci je nicméně nejdůležitější, aby nezletilá pacientka, rodina a tým ošetřujících lékařů, případně paliativní tým, působí-li v nemocnici, hledali budoucí postup v léčbě společně, tak aby léčba byla v souladu s náležitým odborným postupem, a zároveň aby lékaři zohlednili přání nezletilé a perspektivu rodičů jako jejích zákonných zástupců.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz