Mám neurodegenerativní onemocnění, z poslední fáze nemoci mám strašný strach. Jak a kde sepsat, co má manželka dělat, když se začnu dusit?

Odpověď na dotaz ze dne 16. 1. 2024 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, mám neurodegenerativní nemoc a mám strašný strach z poslední fáze nemoci, nechci být plně odkázaný na pomoc ostatních a žít jen za pomoci přístroje. Proto si chci sepsat svá přání, jak má manželka postupovat, když se začnu dusit. Jak ho mám napsat, aby lékař musel postupovat podle něj. Musí to potom ověřit notář a má to být u něj uloženo? Děkuji za odpověď

Karel Procházka

Píšete, že trpíte neurodegenerativním onemocněním a máte velký strach z jeho poslední fáze. Nechcete pak žít jen za pomoci přístroje a být odkázán na pomoc ostatních. Chcete sepsat, jak má manželka postupovat, pokud se začnete dusit. Ptáte se, jak sepsat takové přání a kde má být uloženo.

Dobrý den,

co se týče formální stránky, dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu s Vaším úředně ověřeným podpisem. Součástí dříve vysloveného přání musí být písemné poučení praktického lékaře nebo jiného ošetřujícího lékaře o tom, že jste byl seznámen s důsledky vašeho přání. Role lékaře je významná také v tom, že Vám pomůže s dobrou formulací Vašich přání tak, aby další lékaři, kteří se mají dříve vysloveným přáním řídit, rozuměli, jakou zdravotní péči Vám mají a jakou naopak nemají poskytovat.

Je také důležité, aby Vaše DVP měli poskytovatelé zdravotních služeb k dispozici. Proto je nutné mít dříve vyslovené přání u sebe a seznámit Vaše blízké s tím, že v případě potřeby mají poskytovatele informovat o Vašem dříve vysloveném přání.

Společně s dříve vysloveným přáním je vhodné ustanovit si svého zástupce pro rozhodování o zdravotní péči. Tím může být Vaše manželka nebo jiná blízká osoba. Váš zástupce za Vás bude rozhodovat v případě, kdy nastane situace, která nebude ošetřena dříve vysloveným přáním. Zástupce by pak měl rozhodovat tak, aby co nejvíce zohlednil Vaše přání a preference. Je proto velmi důležité s tímto člověkem mluvit o tom, jakou zdravotní péči byste si v jakých situacích přál nebo nepřál.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz