Mám nemanželskou dceru, ale žiji s manželkou a naší dcerou. Má nemanželská dcera nárok dědit, budu-li uveden v rodném listě?

Odpověď na dotaz ze dne 22. ledna 2019 zobrazit původní dotaz
dobrý den měl bych na vás dotaz před rokem a pul se mi narodila nemanželská dcera ,jelikož stále žiji s manželkou a naší společnou dcerou v rodinném domě který bych jednou darovat své prvorozené dceři.tet k dotazu: rád bych věděl zdali po mé smrti bude mít nárok na dědictví i mé nemanželské dítě když budu uveden v rodném listě jako otec,a v jaké míře se jí bude dědictví týkat a zdali má na dědictvi nárok. A zdali bude lepší zda radči zanechám notařsky ověřenou závět. děkuji za vaší odpověd.
Tomáš Motys
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

v případě nároku na pozůstalost zákon nerozlišuje, zda se jedná o děti manželské nebo nemanželské. Pokud budete v rodném listě zapsán jako otec, pak bez ohledu na to, že se dcera narodí jako nemanželské dítě, bude mít právo dědit ze zákona v první dědické třídě společně s Vaší manželskou dcerou a manželkou. Pokud sepíšete závěť, bude se pozůstalost rozdělovat primárně podle závěti, a to, co není zahrnuto v závěti, se pak bude dědit podle zákonné dědické posloupnosti. Je třeba zdůraznit, že děti zůstavitele (opět bez ohledu na to, zda jsou manželské nebo nemanželské) jsou tzv. nepominutelnými dědici. To znamená, že jim vždy náleží povinný díl z pozůstalosti. V případě nezletilých dětí představuje tento povinný díl alespoň tři čtvrtiny zákonného dědického podílu (tj. toho podílu, který by dědily ze zákona, kdyby zůstavitel nesepsal závěť), v případě zletilých dětí představuje povinný díl alespoň jednu čtvrtinu dědického podílu. Na povinný díl nepominutelného dědice se vždy započte to, co tento dědic od zůstavitele bezplatně obdržel v posledních třech letech před jeho smrtí, a to, co dědic z pozůstalosti nabyl odkazem nebo jiným způsobem.

Ve Vašem případě by tedy mohly nastat následující situace. Pokud nesepíšete závěť, budou obě Vaše dcery a Vaše manželka dědit v první dědické třídě, každá jednu třetinu pozůstalosti. Pokud sepíšete závěť a rodinný dům zůstavíte své manželské dceři, bude se v řízení o pozůstalosti zkoumat, kolik z pozůstalosti zbyde na Vaši nemanželskou dceru – musí se jí vždy dostat povinného dílu v uvedené výši. Pokud rodinný dům darujete dceři za svého života, může se v řízení o pozůstalosti zkoumat, zda má dojít k započtení tohoto darování na její povinný díl (započítávají se darování z posledních tří let před smrtí zůstavitele) a zda z pozůstalosti zbyde povinný díl i na nemanželskou dceru.

Jak jsem již uvedla, toto je za předpokladu, že jste určen jako otec Vaší nemanželské dcery a jste zapsán v jejím rodném listě. Po dohodě s matkou nemanželské dcery v jejím rodném listě být uveden nemusíte. Pak to znamená, že nebudete mít práva ani povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nebudete mít povinnost poskytovat výživné na dceru a dcera nebude mít povinnost poskytovat výživné Vám, dcera po Vás nebude dědit a Vy rovněž nebudete mít právo případně dědit po ní. Matka Vaší nemanželské dcery a obdobně i tato dcera budou mít nicméně vždy možnost podat návrh soudu, aby určil, že jste otcem.

Závěť je možné sepsat ve formě tzv. soukromé listiny nebo ve formě notářského zápisu. Výhoda sepsání závěti ve formě notářské zápisu je mimo jiné v tom, že Vám notář se sepsáním pomůže, závěť bude také evidována v centrální evidenci závětí, a tudíž snadněji dohledatelná pro účely řízení o pozůstalosti. Pokud byste chtěl namísto závěti převést rodinný dům na dceru darovací smlouvou, doporučuji obrátit se na advokáta, aby Vám s touto záležitostí pomohl a případně dovysvětlil vše potřebné.

S pozdravem

Barbora Vráblová