Mám dispoziční právo k maminčině účtu. Co bude s účtem po jejím úmrtí? Lze jej převést na mě?

Odpověď na dotaz ze dne 16. února 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den! Chci se prosím zeptat! Maminka má bankovní ůčet a já jako syn mám dispoziční právo k tomuto ůčtu! Co se bude dít po umrtí maminky s ůčtem! Můžu manipulovat s penězi,protože z tohoto ůčtu odcházejí peníze jako je inkaso! Jsem s maminkou v jedné domácnosti! Může se tento ůčet převést na mně?
Aleš Chlebek

Dobrý den, pane Chlebku,

obracíte se na nás s dotazem, co bude s účtem maminky po jejím úmrtí, jak a jestli lze s penězi nakládat. Máte dispoziční právo k jejímu účtu.

Obecně může blízký zemřelého dělat operace na účtu zemřelého, pokud má k tomuto účtu dispoziční právo. To Vy máte a můžete tedy po maminčině smrti rozhodnout o tom, které platby již nemají z účtu odcházet a které mají naopak probíhat dál.

Nemyslím, že je možné na Vás maminčin účet převést. Je vázán právní smlouvou mezi ní a bankou. Dispoziční právo je praktické opatření, které Vám může v mnoha ohledech pomoci, obávám se, že jste tím udělal maximum.
Účet maminky bude po jejím úmrtí předmětem dědického řízení. Důležitou informací je, že do dědického řízení jde částka, která je notářem zjištěna na účtu ke dni úmrtí. Podrobnosti je možné se dočíst např. v letáku České spořitelny. V praxi to znamená, že i po maminčině smrti budete moci s účtem nakládat, ale čerpání peněz apod. bude později zohledněno při dědickém řízení.

Nevím, kdo spolu s Vámi bude po mamince dědit. Zda se bude nejprve vypořádávat tzv. společné jmění manželů, kdy polovina společného jmění patří manželovi maminky a polovina bude předmětem dědictví, které se bude rozdělovat mezi oprávněné dědice. Nebo zda maminka nemá manžela a vše se rozdělí mezi dědice. Podrobněji je možné otázky dědictví probrat např. v některé z občanských poraden, ty poskytují právní poradenství zdarma.

S pozdravem

Tereza Lepešková