Má vnučka nárok na sirotčí důchod po otci, který neplatil sociální pojištění? Pokud ne, má nárok na státní sociální podporu?

Odpověď na dotaz ze dne 7. prosince 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den.Měla bych dotaz.Má nárok studující vnučuka na sirotčí duchod po zemřelém otci.Kterého nikdy neviděla,ani neplatil výživné.Navíc se dozvěděla,že nepracoval a tudíž neplatil ani soc.pojištění.V případě zamítnutí sirotčího duchodu má nárok nasociální podporu? Děkuji za odpověd.
ZDENKA ŘÍHOVÁ
Píšete nám o Vaší vnučce, které zemřel otec, který nepracoval a neplatil si sociální pojištění. Ptáte se, jestli má vnučka po otci nárok na sirotčí důchod. Dále se ptáte, jestli v případě zamítnutého sirotčího důchodu, bude mít vnučka nárok na státní sociální podporu.

Dobrý den, paní Říhová,

pravdou je, že aby mělo nezaopatřené dítě (soustavně studující nejdéle do 26 let) nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči, musel by zemřelý rodič splnit podmínku stanovené doby pojištění. Tato doba je závislá na věku otce:

  • pokud bylo otci více než 28 let, musel by odvádět důchodové pojištění alespoň jeden rok v období posledních deseti let;
  • pokud bylo otci více než 38 let, činí doba důchodového pojištění dva roky v posledních dvaceti letech přede dnem úmrtí.

Pokud nebyla splněna podmínka sociálního pojištění (viz výše), Vaše vnučka bohužel nebude mít po svém otci nárok na sirotčí důchod.
Podrobné informace k sirotčímu důchodu naleznete na portálu České správy sociální zabezpečení – sirotčí důchod.
Zcela konkrétní informace k sirotčímu důchodu Vám sdělí na Okresní správě sociálního zabezpečení – podle místa trvalého bydliště Vaší vnučky.

Ohledně dotazu na další případné dávky: U rodiny, která má nižší příjmy, než je 2,7 násobek životního minima, lze žádat o dávku Přídavek na dítě. Další případnou dávkou, u které se posuzuje příjem celé rodiny, je pak Příplatek na bydlení.
Výše uvedené jsou dávky státní sociální podpory. Vedle nich jsou ještě dávky v hmotné nouzi.
V obou případech si prosím zavolejte na Úřad práce v místě trvalého bydliště, kde Vám sdělí, na které dávky byste měli případně nárok.
Neznám podrobnosti o Vaší vnučce, ale napadá mě ještě zde uvést i informaci o Fondu vzdělávání dobré vůle Olgy Havlové, který pomáhá finančně zajistit některé studující děti.

Přeji Vám úspěšné jednání s úřady a vše dobré.

Olga Stránská