Má trvalý pobyt dítěte vliv na výplatu sirotčího důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 5. ledna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Chci se zeptat, jestli má vliv na výplatu sirotčího důchodu skutečnost, že je dítě přihlášené k trvalému pobytu v bytě u prarodičů a ne u zákonného zástupce? Byty jsou ale v jednom domě, jde spíš o formální záležitost. Děkuji za odpověď.
kulda
Ptáte se nás, jestli má vliv na výplatu sirotčího důchodu skutečnost, že dítě má trvalý pobyt u prarodičů a ne u zákonného zástupce.

Dobrý den,

místo trvalého bydliště nemá vliv na pobírání sirotčího důchodu. U sirotčího důchodu je nutné, aby zemřelý rodič nezaopatřeného dítěte před smrtí splnil podmínku potřebné doby pojištění. Za nezaopatřené dítě se pro nárok na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku (pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání – studuje).
Podrobné informace o sirotčím důchodu se můžete dočíst na našem portálu.
Další informace dostanete také na Okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště, kde se po nahlášení rodného čísla dítěte můžete bavit zcela konkrétně.

S pozdravem

Olga Stránská