Má syn nárok na sirotčí důchod, když jsme s jeho otcem nebyli manželé?

Odpověď na dotaz ze dne 9. září 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den chci se zeptat ohledně sirotčí důchod jak to probíhá otec od syna umřel ale nebyly jsme manželé ale otec je napsány v rodném listě a syn má příjmení po něm děkuji Hruskova
Dana Hruskova
Obracíte se na nás, abyste zjistila, zda má Váš syn nárok na sirotčí důchod, přestože jste s jeho otcem nebyli manželé.

Vážená paní Hrušková,

nároku syna na sirotčí důchod tato skutečnost nebrání.

Pro přiznání sirotčího důchodu Vašemu synovi je zásadní, zda otec k datu úmrtí splnil potřebnou dobu pojištění nebo alespoň polovinu této doby. Případně zda měl v době úmrtí nárok na starobní (i předčasný) nebo invalidní důchod, anebo zda zemřel následkem pracovního úrazu.

Dále je důležité, zda se dá Váš syn dle zákona považovat za nezaopatřené dítě.
Za nezaopatřené dítě se pro nárok na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje)
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

Informace o tom, zda jsou v případě syna splněny všechny potřebné podmínky, zjistíte na nejbližší pobočce České správy sociálního zabezpečení, kde po sdělení rodných čísel můžete mluvit zcela konkrétně.

S pozdravem

Sára Balabánová