Má schizofrenik nárok na sirotčí důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 12. února 2014 zobrazit původní dotaz
Dobry den mam 23 leteho bratra ktery trpi schizofrenii uz nekolik let navic je mentalne retardovany ted se o nej staram ja protoze nam maminka letos v cervnu umrela pozadali jsme o duchod ale nevim jestli na nej ma narok z lekarskeho hlediska ano ale nikdy nepracoval jsem zoufala protoze jsem na materske a pobiram jen materskou ktera neni vysoka myslie ze ma narok na duchod kdyz nikdy nepracoval????
Lucie
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že po smrti maminky (v červnu loňského roku) jste se začala starat o svého psychicky nemocného bratra, kterému je 23 let a doposud nikdy nepracoval. Vy sama jste na mateřské dovolené a máte k dispozici omezené finanční prostředky. Požádali jste o důchod a ptáte se, zda má na něj Váš bratr nárok.

Dobrý den, paní Lucie,

dovolte mi nejdříve vyjádřit Vám svou lítost nad úmrtím Vaší maminky i nad složitou životní situací, ve které se momentálně nacházíte.

Na základě výše uvedeného předpokládám, že se jedná o důchod sirotčí.

Dle zákona 155/1995 Sb. náleží sirotčí důchodnezaopatřenému dítěti a za nezaopatřené dítě se pro nárok na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, mimo jiné i v případě, je-li z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Toto by se dle všeho mohlo týkat i Vašeho bratra.

Píšete, že bratr je mentálně retardovaný a již několik let trpí schizofrenií, proto předpokládám, že pobírá invalidní důchod. Je-li tomu tak, z hlediska sirotčího důchodu pak záleží na tom, jaký stupeň invalidity mu byl přiznán. 

Od 1. 1. 2010 již bohužel nelze za nezaopatřené považovat dítě, které pobírá invalidní důchod pro třetí stupeň invalidity. Znamená to, že byl-li bratrovi přiznán invalidní důchod pro třetí stupeň, nárok na sirotčí důchod mu již nevznikne. 

Jedná- li se u Vašeho bratra o invaliditu prvního či druhého stupně, pak by nárok na sirotčí důchod mít mohl.

Současně je ještě nutné splnění podmínky, aby zemřelý byl ke dni smrti poživatelem starobního, invalidního důchodu nebo aby splňoval ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod (i předčasný důchod) anebo zemřel  následkem pracovního úrazu.

Nárok na sirotčí důchod by měl tedy Váš bratr tehdy, pokud Vaše maminka splňovala ke dni smrti potřebnou dobu placení pojištění pro nárok na invalidní důchod. Tato potřebná doba pojištění činí u pojištěnce ve věku nad 38 let deset roků.

Nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému dítěti i tehdy, pokud zemřelý nesplnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, ale získal alespoň polovinu této doby. Délka potřebné doby pojištění se přitom zaokrouhluje na celé dny dolů.

U osob starších 38 let činí tedy tato doba nejméně 10 let v posledních dvaceti letech před jejich smrtí.

Záleží tedy na tom, zda Vaše maminka v posledních dvaceti letech hradila alespoň deset let sociální pojištění a to buď prostřednictvím svého zaměstnavatele, anebo sama.

Do potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod lze započítat v oprávněných případech také tzv. náhradní dobu pojištění.

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby započítávají do potřebných let pojištění pro nárok na důchod. A to v případě, že předchozí doba pojištění trvala alespoň jeden rok.

Více informací o náhradní době pojištění naleznete na portále České správy sociálního zabezpečení.

Bližší informace ohledně sirotčího důchody a podmínek pro jeho nárok získáte také v Call centru České správy sociálního zabezpečení na tel. 257 062 860 (pondělí – středa 8.00 -17.00, úterý – čtvrtek 8.00 -15.30, pátek –  8.0014.00).

Ráda bych tu ještě zmínila možnost čerpání příspěvku na péči (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platném od 1.1.2012).

Tento příspěvekje poskytován osobám, jež z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti. Pokud příspěvek na péči na Vašeho bratra dosud nepobíráte, podrobnosti o tom, kdo může být příjemcem této dávky a kde i jak o ni zažádat naleznete zde*.*  

Přeji Vám dobré pořízení na úřadech a hodně sil i odvahy do dalších dní,

Lucie Přádová