Má moje maminka nárok na vdovský důchod, pokud mě stále finančně podporuje, i když jsem se vdala?

Odpověď na dotaz ze dne 11. 9. 2022 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, Vdala jsem se a sirotčí důchod mi byl bez problému zachovám. Avšak moje maminka pobírala důchod vdovský. Musí podat čestné prohlášení, že mě vyživuje ona a ne manžel. Bude jí důchod bez problému uznán, či je problém moje svatba a bude jí sebrán? Děkuji.

Eliška

Píšete, že jste se vdala a i po sňatku splňujete podmínky pro přiznání sirotčího důchodu. Ptáte se, zda v případě, kdy nadále vyživuje Vaše maminka a tuto skutečnost doloží čestným prohlášením, trvá i její nárok na důchod vdovský.

Dobrý den,

ve Vaší situaci doporučujeme obrátit se přímo na příslušnou pobočku České správy sociálního zabezpečení , se kterou jste s Vaší maminkou ohledně Vašich pozůstalostních důchodů v kontaktu.

Předpokládám, že Vaše maminka doposud pobírala vdovský důchod na základě splnění podmínky péče o nezaopatřené dítě. Dle nám dostupných informací by v tomto ohledu Váš sňatek neměl nárok maminky na vdovský důchod ovlivnit, pokud Vás maminka i po Vašem sňatku nadále vyživuje a tuto skutečnost doloží čestným prohlášením.

S pozdravem

Zuzana Koutná

Dotaz zodpovídá

Mgr. Zuzana Koutná

PhDr. Zuzana Koutná

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz