Má matka pobírající vdovský důchod nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Odpověď na dotaz ze dne 13. 12. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den.
Prosím pěkně. Zajímá mě.
Co pobírá matka, která má vdovský důchod, má v péči nezaopatřené dítě. Když otěhotnění. Může pobírat vdovský důchod, nebo pobírá mateřskou. Či má nárok na oba dva příspěvky. Na který z příspěvků má nárok.
Děkuji za odpověď.

Martina Jeřábková
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Ptáte se, zda matka, která pobírá vdovský důchod a pečuje o nezaopatřené dítě, má nárok také na peněžitou pomoc v mateřství.

Vážená paní Jeřábková,

Odpověď je ano, může pobírat obě dávky najednou, a to z toho důvodu, že vdovský důchod je dávka ze systému důchodového pojištění a řeší sociální událost ztráta živitele, kdežto peněžitá pomoc v mateřství je dávka ze systému nemocenského pojištění. Jediným kritériem pro přiznání peněžité pomoci v mateřství je splnění potřebné doby nemocenského pojištění a celodenní péče o narozené dítě. Zaměstnanci musí splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění přibližně 9 měsíců v rozložení do dvou let a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jen pokud si dobrovolně po dobu minimálně 180 dní v období jednoho roku přede dnem nástupu na mateřskou platí nemocenské pojištění — zároveň musí účast na nemocenském pojištění trvat alespoň 270 dní v posledních dvou letech.

Nárok na vdovský důchod trvá po celou dobu, po kterou trvá nezaopatřenost dítěte, avšak s případným novým sňatkem zaniká.

Přeji Vám vše dobré.
S úctou

Ester Miffková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Ester Miffková

Mgr. Ester Miffková

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz