Má matka nárok na polovinu majetku zesnulého otce, když se ho vzdala a neuhradila poplatek soudu?

Odpověď na dotaz ze dne 27. srpna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den zemřel my otec byl s matkou rozvedený 3 a půl roku matka se vzdala společného majetku po roce dala otce k soudu ze chce polovinu majetku měla zaplatit soudu 15 tis. Které nezaplatila teď otec umřel a dělá si nároky na vše že má ze všeho polovinu byt, auto, garáž sme dvě sestry a myslíme si že to není pravopltny když matka nezaplatila ten poplatek děkuji za odpověď
Marika

Dobrý den,

aby bylo možné posoudit nárok matky na podíl z jmění, které otec zanechal, je třeba ověřit, zda a případně jak bylo vypořádáno společné jmění manželů po jejich rozvodu. Pokud se na rozdělení majetku nedohodli, ani nebylo rozdělení majetku projednáno soudem, uplatnila se právní fikce vypořádání dle občanského zákoníku.

Podle této fikce platí, že hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z bývalých manželů, který je pro svou potřebu nebo potřebu své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá, ostatní hmotné věci movité a nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou manželů s tím, že každému z manželů náleží polovina, a ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží rovněž společně oběma.

Podíl otce na společném majetku, který mu dle této fikce náležel, se nyní bude dělit mezi dědice. Pokud otec nesepsal závěť, měly byste v první dědické třídě dědit pouze Vy se sestrou. Matka jako bývalá manželka není dle zákona dědicem. Náleží jí pouze podíl na společném jmění, které existovalo v době manželství, nikoliv dědický podíl na jmění, které po vypořádání společného jmění patřilo pouze otci.

S pozdravem

Barbora Vráblová