Má maminka nárok na obnovu vdovského důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 27. 7. 2022 zobrazit původní dotaz

Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli moje maminka má nárok na vdovský důchod tatínek zemřel v roce 1996 a maminka pobírala vdovský důchod jeden rok a tehdy jí řekli že už nemá nárok .Maminka se narodila 2.5.1950 když tatínek umřel bylo jí 46 let.Děkuji

Jarka

Ptáte se, zda má Vaše maminka nárok na obnovení vdovského důchodu. Váš tatínek zemřel v roce 1996, v době jeho smrti bylo mamince 46 let.

Vážená paní Jarko,
aby Vaší mamince mohl být obnoven vdovský důchod, musela by ve lhůtě 5 let od zániku předchozího nároku splnit některou z podmínek pro jeho obnovu.

Tyto podmínky jsou:

  • Péče o nezaopatřené dítě (mladší 26 let),

  • péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),

  • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),

  • invalidita ve třetím stupni

  • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší (Vzhledem k tomu, že byl Vaší mamince vdovský důchod přiznán v roce 1996, tak pro ni platí podmínky pro obnovu vdovského důchodu dle staršího znění zákona o důchodovém pojištění, které bylo účinné k 31. 12. 2009. Tam je uvedeno, že nárok na vdovský důchod vzniká znovu tehdy, jestliže do 5 let po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod dovrší vdova 55 let věku nebo dosáhne důchodového věku.).

Nárok na další obnovení vdovského důchodu mohl vzniknout ve lhůtě do 5 let (po 31. 12. 2011 do 2 let) od zániku dřívějšího nároku splněním některé z těchto podmínek pro jeho obnovu.

Abych shrnula výše uvedené, je sice nepravděpodobné, že by po tak dlouhé době Vaše maminka nárok na obnovení vdovského důchodu měla, není to však zcela vyloučené. Abych na tuto otázku odpověděla, potřebovala bych mít více informací. Doporučuji Vám kontaktovat Call centrum České správy sociálního zabezpečení, kde mají agendu vdovských důchodů na starosti, nebo navštívit pobočku Okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště, kde s Vaší maminkou po sdělení rodného čísla (nebo předložení občanského průkazu) budou hovořit již zcela konkrétně.

S úctou

Ester Miffková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Ester Miffková

Mgr. Ester Miffková

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz