Má kamarádka mě ustanovila dědičkou. Jak zjistím, zda je naživu?

Odpověď na dotaz ze dne 20. srpna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Prosím můžu zjistit zda žije moje kamarádka, ktera mě učinila rukou psanou závětí svojí dědičkou? Někam změnila bydliště, podle sousedky asi někam do pečujícího zařízení z důvodů své vážné nemoci a přestala komunikovat. Nevím kde je. Možná má opatrovníka, ale to nevím. Děkuji vám.
Eva

Dobrý den,

ptáte se, jak zjistit, jestli je naživu Vaše kamarádka, která Vás v závěti ustanovila dědičkou. Pravděpodobně kvůli vážné nemoci změnila bydliště, nevíte kam.

Pokud byste chtěla kamarádku kontaktovat, ale neznáte její adresu, je možné podat Žádost o zprostředkování kontaktu. Ministerstvo vnitra se pokusí kamarádku dohledat v evidenci obyvatel, písemně ji osloví, sdělí jí Vaše kontaktní údaje a důvod, který uvedete. Pak bude záležet na kamarádce, zdali se rozhodne Vás kontaktovat nazpět. Pokud ministerstvo zjistí, že kamarádka zemřela, tuto skutečnost Vám sdělí. Žádost se podává na předepsaném tiskopise a bude potřeba zaplatit správní poplatek. Více informací naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.

Co se týče případného dědictví, pokud jste uvedena v závěti, kontaktuje Vás sám notář. Pokud byla závěť uložena u notáře, máte jistotu, že ji bude mít k dispozici. Závěť však kamarádka mohla kdykoliv změnit, může tedy nastat i varianta, že na ní již figurovat nebudete. K dědickému řízení byste také nebyla přizvána v případě, že by kamarádka nezanechala žádný majetek.

S pozdravem

Monika Vaníčková