Má domov pro seniory právo nárokovat si celý příspěvek na péči?

Odpověď na dotaz ze dne 25. května 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Mamince je 89 let. Loni ji byl přiznán příspěvek na péči 4000,- Kč. Tyto peníze maminka dávala sestře, která se o ní starala. V současné době je sestra nemocná a já bydlím daleko, a proto jsme se rozhodly maminku umístit do soukromého domova seniorů (domov důchodců momentálně nemá místo). Denní sazba je 460,-Kč/den (tj. 13800/měsíc) a nevratný rezervační poplatek 15000,- Kč. Protože maminka má svůj a vdovský důchod 11000,-Kč, myslely jsme, že doplatek 2800,- + peníze na léky, pleny a jiné potřebné věci doplatíme z příspěvku na péči a zbytek doplatíme ze svých peněz. Bylo nám ale řečeno, že doplatek a léky.......musíme doplatit sami a příspěvek na péči si vezmou navíc, neboť oni ji tu péči poskytnou. Podle zákona ale každý kdo pobírá tento příspěvek, si určí sám, komu tento příspěvek dá za poskytnutou péči. Máme pravdu my nebo domov seniorů? Předem děkuji za odpověď. Olga Košťáková
Olga Košťáková
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že Vaše maminka pobírá příspěvek na péči a nyní je v soukromém domově pro seniory, kde stojí pobyt 13 800 Kč. Rádi byste tento poplatek platili z maminčiných důchodů a zbytek dopláceli z příspěvku na péči. V domově pro seniory si ale její příspěvek na péči nárokují celý. Ptáte se tedy, zda na to mají právo, nebo jestli si může člověk pobírající tento příspěvek sám vybrat, komu na péči bude přispívat.

Vážená paní, Košťáková,

Příspěvek na péči lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby či asistent sociální péče, a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Oba výše uvedené způsoby může příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.

Poskytovatelé sociálních služeb si však mohou dát do smlouvy jako podmínku péče, že jim bude náležet uživatelův příspěvek na péči. Záleží tedy na tom, zda má domov pro seniory ve smlouvě s Vámi tento údaj. Pokud ne, nárok na maminčin příspěvek na péči nemá a mělo by být jedno, z jakých zdrojů budete poplatky za pobyt a léky hradit.

S přáním pěkných dní

Anežka Moravcová