Má dcera nárok na sirotčí důchod po otci, který neměl nárok na invalidní důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 14. ledna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den chci se zeptat ohledně sirodci jo důchodu zemřel přítel kteří nepobyralr důchod ale byl v invalidním důchodu nemohl chodit do práce v posledních 10 letech mnel aputovane nohy a byl slepí i přesto na důchod nárok nemnel a nemá ani dcera nárok na sirodci protože nebral důchod a když zemřel tak mu bylo 50 let a na posledy byl zaměstnání v roce 1996.dekuji za odpověď Hankova
Marie
Píšete, o zemřelém příteli, který byl deset let invalidní, ale neměl nárok na invalidní důchod. Dcera po něm nemá nárok na sirotčí důchod. Když zemřel bylo příteli 50 let a zaměstnaný byl naposledy v roce 1996.

Dobrý den, paní Marie,

ráda bych Vám předem vyjádřila upřímnou soustrast s úmrtím Vašeho přítele.

Je pravdou, že ne všichni lidé s invaliditou mají nárok na invalidní důchod. Na ten totiž museli splnit zákonem stanovenou podmínku potřebné doby pojištění (odvádění sociálního pojištění) před vznikem invalidity.

Pojištění se nevyžaduje pouze v případě, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Délka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod je závislá na věku občana:
U občanů ve věku nad 28 let činí potřebná doba pojištění 5 roků a zjišťuje se z posledních deseti roků před vznikem invalidity a u osoby starší 38 let dále platí, že nesplní-li podmínku 5 let pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity, považuje se podmínka za splněnou též, pokud v posledních 20 letech před vznikem invalidity získala 10 let pojištění.
Váš přítel by tedy musel před vznikem invalidity v předchozích deseti letech 5 let odvádět sociální pojištění. Pokud mu bylo nad 38 let, pak v posledních 20 letech musel odvádět 10 let sociální pojištění. Z toho, co píšete, nevím přesně, kdy Váš přítel zemřel, ale usuzuji, že mu bylo 50 let. Píšete, že byl 10 let invalidní a naposledy pracoval v roce 1996. Invalidním se tedy asi stal kolem 40 let. Pokud dobře počítám, tak před vznikem invalidity naposledy pracovat před 14 lety. Podmínku tak bohužel nesplnil.

Podobné je to se sirotčím důchodem. Zde jsou ale podmínky pro nárok mírnější. Aby nárok na sirotčí důchod vznikl, musí zesnulá osoba získat stanovenou dobu důchodového pojištění, která je závislá na věku rodiče: jde-li o osobu starší 38 let, činí doba důchodového pojištění dva roky v posledních dvaceti letech před dnem úmrtí. Obávám se tedy, že ani Vaše dcera nemá po zemřelém otci nárok na sirotčí důchod.

Pro přesné a konkrétní informace bych Vám ale doporučovala se obrátit na Okresní správu sociálního zabezpečení, kde se po nahlášení rodného čísla dcery (případně přítele) můžete bavit zcela konkrétně.

S přáním všeho dobrého

Olga Stránská