Lze pobírat vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku nadále z důvodu péče o dospělé dítě s postižením? Kde o to mohu žádat?

Odpověď na dotaz ze dne 28. 4. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
mám prosím zájem o podrobnosti k dotazu
https://www.umirani.cz/poradna/ovdovel-jsem-v-r-2020-mam-v-peci-dospele…

konkrétně, jak je v odpovědi uvedeno: Tuto informaci jsem ověřovala na České správě sociálního zabezpečení.
Já toto nedohledal, že se týká i péče o dospělé, pravdou je, že paní na OSSZ mi naznačila v říjnu při žádání o vdovský důchod, že by možnost žádosti o pokračování vdovského důchodu zkusila, ale neřekla nic konkrétního a již tam bohužel nepracuje.
Jak přesně formulovat a kam prosím zaslat žádost o prodloužení vdovského dúchodu? Do důchodu jdu až za deset let, dcera je dospělá (24 let) je ZTP/P, pobírá inv. důchod, příspěvek v třetím stupni. Manželka zemřela v září 2022, zatím tedy mi běží roční vdovský důchod.
Děkuji mnohokrát za radu, odpověď.

Vratislav
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Ptáte se nás na doplňující informace k dřívější odpovědi v naší internetové poradně, který se týkal možnosti pobírání vdoveckého důchodu po uplynutí jednoho roku z důvodu péče o dospělé dítě se zdravotním postižením. Zajímají Vás bližší informace ke zjištěným informacím na ČSSZ. Dále se ptáte, jak žádost formulovat a kam ji poslat. Pečujete o 24 letou dceru, která má ZTP/P, invalidní důchod a přiznaný příspěvek na péči ve 3. stupni. Manželka zemřela v září 2022, vdovecký důchod tedy pobíráte prvním rokem. Na starobní důchod budete mít nárok za 10 let.

Dobrý den,

Váš nárok na pokračující výplatu vdoveckého důchodu vyplývá z v pořadí druhé podmínky pro pobírání vdoveckého důchodu po uplynutí jednoho roku, které jsou vypsané ve zmiňované předchozí odpovědi. Konkrétně se jedná podmínku: „peče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV.“

Přičemž v této podmínce není uvedeno žádné omezení věku dítěte. Zároveň pojem „dítě“ je pro účely zákona o důchodovém pojištění definován v § 20 téhož zákona rovněž bez omezení věku. Z toho usuzuji, že nárok na vdovecký důchod budete mít po celou dobu péče o dceru, kdy bude mít dcera přiznaný II., III. nebo IV. stupeň závislosti a Vy u ní budete veden jako pečující osoba (ve formuláři Oznámení o poskytovateli pomoci, který se dokládá k příspěvku na péči). Zdali se tato podmínka skutečně vztahuje i na péči o děti dospělého věku jsem pro jistotu ověřovala telefonicky v Call centru ČSSZ, kde mi tuto informaci potvrdili na jejich metodickém oddělení.

Píšete, že do starobního důchodu půjdete za 10 let. V době, kdy dosáhnete věku o 4 roky nižšího než je Váš důchodový věk, tak splníte i podmínku věku a vdovecký důchod Vám již bude náležet trvale (za předpokladu, že do té doby budete pečovat o dceru a nebo neuplynou více než dva roky od doby, kdy Vám nárok na vdovecký důchod zanikl). Pro úplnost doplňuji, že v případě současného pobírání vdoveckého a starobního důchodu dojde k úpravě vyplácené částky, k tzv. souběhu důchodů, což znamená, že vyšší z důchodů bude vyplácen v plné výši (včetně základní výměry) a z nižšího důchodu bude vyplácena polovina procentní výměry (základní výměra nikoliv).

Ptáte se, kam se obrátit a jak přesně formulovat žádost pro pobírání vdoveckého důchodu po uplynutí jednoho roku. Co bude potřeba a jakým způsobem doložit, by Vám měli sdělit přímo na pobočce okresní správy sociálního zabezpečení nebo se můžete informovat v Call centru ČSSZ. Na OSSZ mají pravděpodobně své formuláře. Předpokládám, že bude potřeba doložit příbuznost s dcerou, skutečnost, že dcera má přiznaný odpovídající stupeň příspěvku na péči a že jste uveden jako její pečující osoba.

Držím palce v komunikaci s úřady.

S pozdravem

Monika Vaníčková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Monika Vaníčková

Mgr. Monika Vaníčková

poradenská pracovnice, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz