Lékaři řekli, ať mamince zařídíme paliativní péči. Nevím, co čekat.

Odpověď na dotaz ze dne 5. 4. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,maminka je tři roky po odstranění nádoru z tlustého střeva a nyní má vývod. Již tehdy jsme věděli že ji metastazoval do plic. Teď prodělala zápal plic a musí být na kyslíku. Lékaři nám řekli ať už zkusíme zařídit paliativní péči. Zatím je doma a já nevím co čekat. Je tohle začátek konce? Děkuji

Lucie

Vaše maminka má pokročilé nádorové onemocnění, které již od začátku bylo rozšířené do plic. Nyní prodělala infekci a lékaři vám doporučují zahájit paliativní péči. Ptáte se, zda je to začátek konce.

Vážená Lucie,

lékaři mají pravdu v tom, že pacient jako je vaše maminka může mít velký prospěch z paliativní léčby. To je obecně taková léčba, jejímž cílem není pacienta vyléčit, nýbrž mírnit příznaky závažné nemoci. Správně lze takovou péči poskytovat velmi dlouho a někdy dokonce i souběžně s léčbou, která má nemoc brzdit a zpomalovat. U vaší maminky si ale myslím, že mají lékaři spíše na mysli péči hospicovou. Tedy paliativní péči určenou pro pacienty, kteří se nacházejí v závěru života, kde předpokládaná délka dožití se pohybuje v řádu týdnů či jednotek měsíců. Tuto péči poskytují domácí nebo lůžkové hospice. Ty zajišťují jak léčbu závažných projevů nemoci (bolestí, dušnosti, nevolností, nespavosti), tak i pečují o duševní a duchovní pohodu nemocného, a podporují také jeho nejbližší tak, aby společně toto těžké období zvládli. Některé z hospiců poskytují i návštěvní službu ambulance paliativní medicíny. Lékař takové ambulance vám pomůže vyhodnotit celkový stav, možné komplikace, nastavit léčbu a další sledování. Pomůže i s doporučením dalších vhodných doplňkových služeb nebo pomůcek (např. polohovací lůžko, koncentrátor kyslíku apod.).

Píšete také, že nevíte, co máte čekat. Obvykle v tomto období pacienti slábnou, jejich síly ubývají, chybí jim chuť k jídlu a jsou více a více unavení. Časem ulehnou a většinu času prospí. Dobrá léčba jim pomůže zmírnit bolesti nebo dušnost a zmenšit zbytečné utrpení dobrou kontrolou všech průvodních příznaků závažného onemocnění. Více se o tomto období dočtete zde (prosím vložit aktuální odkaz). Je dobře společně rozvážit, zda zvládnete společně péči v domácím prostředí — právě třeba s pomocí domácího hospice nebo zda se obrátíte na lůžkový hospic. Jejich seznam podle místa bydliště najdete zde.

Věřím, že společně vše zvládnete. Je dobře, že se snažíte připravit včas.

S pozdravem

Irena Závadová

Dotaz zodpovídá

MUDr. Irena Závadová

MUDr. Irena Závadová

lékařka

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz