Lékař nenařídil pitvu po úmrtí babičky, které se nám zdálo poměrně náhlé. Můžeme žádat provedení pitvy jako její blízcí?

Odpověď na dotaz ze dne 30. 1. 2024 zobrazit původní dotaz

Babička zemřela včera nad ránem v nemocnici, byla sice dlouhodobě nemocná, ale její stav byl stabilizovaný a její úmrtí je pro nás záhadou. Den předtím jsme za ní byli a ukazovali jí fotky a vzpomínali, snědla jogurt, smála se s námi. Pitvu lékař nedoporučil, to teda nechápu, vždyť vypadala, že se jí daří dobře. Můžeme v nemocnici chtít provedení pitvy i když ji lékař sám nepožaduje a komu máme říct?

Eliška

Vaše babička zemřela nečekaně, byť dlouhodobě nemocná, ale poslední dobou Vám připadalo, že je její zdravotní stav stabilizovaný. Ošetřující lékař nenařídil pitvu. Ptáte se, jestli a případně kde můžete požadovat provedení pitvy jako její blízcí.

Dobrý den,

provedení pitvy určuje lékař, který provedl prohlídku zemřelé. Poskytovatel, který pitvy provádí, pak může rozhodnout o provedení pitvy, i pokud lékař, provádějící prohlídku zemřelé, rozhodl o jejím neprovedení. Pitvu není třeba provést v situaci, kdy je příčina úmrtí zřejmá a osoba blízká zemřelému požádala o neprovedení pitvy.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že lékař, který ohledal tělo babičky, neindikoval provedení pitvy — z důvodu, že mu příčina úmrtí byla zřejmá.

Pokud máte za to, že příčina zřejmá nebyla a že úmrtí babičky mohlo být následkem zanedbání péče, můžete požádat o provedení zdravotní pitvy. § 88 odst. 3 zákona o zdravotních službách konkrétně stanoví, že zdravotní pitva se provede vždy při podezření, že úmrtí může být v příčinné souvislosti s nesprávným postupem při poskytování zdravotních služeb, které vyslovil zdravotnický pracovník, lékař, který provedl prohlídku těla zemřelého nebo osoba blízká zemřelému.

Doporučuji začít tím, že kontaktujete ošetřujícího lékaře a lékaře, který provedl prohlídku těla babičky a ověřit, co označili za příčinu úmrtí. Pokud zůstane příčina neobjasněna, zvažte, zda požadovat provedení zdravotní pitvy. Pokud by z vaší strany bylo podezření na úmrtí babičky v důsledku zanedbání péče (trestného činu), může pak tzv. soudní pitvu nařídit státní zástupce z Vašeho podnětu.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz