Kvůli úrazu nemohu pečovat o syna ve IV. stupni závislosti. Mohu se přihlásit na úřad práce, abych nezůstala bez prostředků?

Odpověď na dotaz ze dne 13. listopadu 2020 zobrazit původní dotaz
Pečují o dospělého syna (4.stupeň )nemám jiný příjem než pecovatelsky příspěvek od syna.Jsem po těžkém úrazu a operaci a o syna se stará jiná pecovatelku.Mám se přihlásit po dobu nemoci na úřad práce ,abych nezůstala bez finančních prostředku?
Jalibka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že pečujete o syna ve IV. stupni závislosti. Dostala jste se do situace, kdy jste měla sama těžký úraz a operaci, nyní jste nemocná a péči o syna zabezpečuje jiná pečovatelka. Ptáte se, jestli se můžete v době nemoci přihlásit na úřad práce, abyste nezůstala bez finančních prostředků.

Dobrý den.

Je mi líto, že se potýkáte s takto náročnou životní situací. Jestli tomu dobře rozumím, příspěvkem na péči hradíte náklady spojené s péčí jiné pečovatelky a Vy se tak ocitáte bez finančních prostředků.

Ze zákona se bohužel v době nemoci na úřad práce přihlásit nedá. Žádáte totiž o zprostředkování práce a uvádíte, že jste práce schopná. V současnosti se žádost podává v elektronické podobě, takže se nemusíte fyzicky dostavit, brzy by však přišla výzva s povinnostmi, které jsou na uchazeče o práci kladeny – mít volnou kapacitu na práci, dostavovat se na schůzky apod. Pokud byste tak neučinila, byla byste z evidence vyřazena a na dalších 6 měsíců nebudete mít možnost se na úřad práce evidovat.

Tím, že jste vedena jako pečující osoba o syna, který je ve IV. stupni závislosti, máte status státního pojištěnce. Zdravotní a sociální pojištění za Vás hradí stát, nikoli však nemocenské pojištění. Nemůžete tedy čerpat dávky z nemocenského pojištění.

O co byste mohla zkusit na úřadu práce žádat, je příspěvek na bydlení a pomoc v hmotné nouzi. V obou případech se ale posuzuje příjem celé rodiny. Pokud tedy např. syn pobírá invalidní důchod, přihlíží se i k tomuto příjmu. Příspěvek na péči se do příjmu nezapočítává.

Z toho, co píšete, nevím mnoho o Vašem současném zdravotním stavu a jak dlouho očekáváte, že se budete léčit. Pokud by se jednalo o dlouhodobý stav, doporučila bych se také obrátit na okresní zprávu sociálního zabezpečení a zjistit si, zdali byste nedosáhla sama na invalidní důchod.

Přeji Vám brzké uzdravení a zdárné vyřešení nelehké situace.

S přáním všeho dobrého

Olga Stránská